Siste video/lyd

Myklebust er 100 år i år.
Flere bønder rister på hodet over kravet om at alle storfe skal være ute minimum 8 veker sommerhalvåret. Bøndene er positiv til økt fokus på dyrevelferd, men mener dette kravet byr på utfordringer.
Et samla ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre nekter å forholde seg til arbeidet med et felles sykehus, før de får møte styrelederne i helseforetakene, og fremmer krav om at de må gå.