Japan kunngjør nye klimamål

Japans påtroppende statsminister Yukio Hatoyama sier at Japan har som mål å kutte klimagassutslipp med 25 prosent innen 2020 sammenlignet med nivået i 1990.

Yukio Hatoyama

Påtroppende statsminister Yukio Hatoyama.

Foto: Toru Hanai / REUTERS

Kilde: NRK / Reuters / NTB

Det er imidlertid en forutsetning om at det oppnås enighet om en internasjonal klimaavtale hvor de andre store utslippsnasjoner også forplikter seg til å redusere sine utslipp, opplyste Hatoyama på en klimakonferanse i Tokyo i dag.

Hatoyama gjorde det klart at Japan vil be andre utslippsnasjoner om sette seg høye klimamål.

– Klimaendringer kan ikke bli stanset om det bare er vårt land som setter et mål om reduksjon, sa Hatoyama på konferansen.

Skjerper klimapolitikken

Det nye klimamålet er begynnelsen på det som kan bli en langt mer aggressiv klimapolitikk fra Japans side.

Senest i juni i år kunngjorde den avtroppende regjeringen at Japan hadde som mål å kun redusere klimautslippene med 8 prosent innen 2020 sammenlignet med 1990-nivået.

Lanseres på klimakonferanse

Japan vil lansere sitt nye klimamål på den internasjonale klimakonferansen i København i desember. Målet her vil bli å få på plass en ny klimaavtale som kan erstatte Kyoto-avtalen når den utløper i 2012.

Hatoyama som etter planen ta over statsministerposten 16. september, kan vente seg kraftig motstand fra japansk industri over det nye klimamålet.

LES: - Skal ikke være arrogant

Japan har verdens andre største økonomi og kommer på femteplass blant verdens største utslippsnasjoner.

Global oppvarming er når jordens overflate blir varmere. Bruk av fossile brensler som olje, kull og gass har gitt oss flere klimagasser i atmosfæren og ført til klimaendring de siste hundre årene.
Ylva er fire år, og elsker snøen. Men når hun blir voksen, er det ikke sikkert skisesongen er noe å skryte av.