Hopp til innhold
Kommentar

Vinner med bismak, taper med stil

Det går mot regjeringsskifte, sperregrensedrama og et endret politisk landskap. Slik ser norsk politikk ut akkurat nå.

DPIuk7m-B14

Støres seier kommer med en betydelig bismak, som også kan koste ham politiske innrømmelser til nettopp Senterpartiet, skriver Lars Nehru Sand.

Foto: Vidar Ruud / NTB

NRKs nyvinning – en «supermåling» med flere enn 11.000 spurte – har gitt svar som ville gjort Støre til statsminister. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV får til sammen 90 mandat og flertall.

Dermed trengs ikke MDG eller Rødt for å sikre de tre partiene flertall i Stortinget.

Begge deler vil være en lettelse for Ap. Når styrkeforholdet er som det er her, vil Vedum verken bli statsminister eller få oppfylt drømmen om en mindretallsregjering med kun Ap og Sp.

Støres seier kommer likevel med en betydelig bismak, som også kan koste ham politiske innrømmelser til nettopp Senterpartiet.

Bismak for Ap

Ap er mindre enn Høyre nasjonalt, og går tilbake fra det dårlige valgresultatet for fire år siden. Ap går tilbake i oppslutning i alle distrikt, bortsett fra Buskerud. Ap vinner ikke mandat i ett eneste distrikt. Ap sliter særlig i innlandet og Nord-Norge hvor Senterpartiet vinner terreng. Partiet har fortsatt over 100.000 velgere på gjerdet.

Muntlig spørretime på Stortinget

Der 2013-valgkampen var en styringsvalgkamp, er det distriktskampen som er Aps problem nå, skriver Lars Nehru Sand.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ap virker i mindre grad opptatt av velgerstrømmen mellom dem og Høyre. Den gruppen er ikke særlig stor. Ap taper 4.000 velgere til Høyre, men 54.000 velgere til Sp.

2013 var en styringsvalgkamp mot Høyre. Nå er det distriktskampen mot Sp som er Aps hovedutfordring.

(Bla i rullegardinmenyen for å vise oppslutningen i ditt valgdistrikt.)

Meningsmåling april 2021 for Nasjonal

Endring sammenlignet med mars 2021
Graf med oppslutning per parti
R: 3.7% (endring: -0.1
SV: 7.0% (endring: +0.1
AP: 23.3% (endring: 0.0
SP: 17.1% (endring: +0.5
MDG: 3.9% (endring: -1.0
KRF: 3.4% (endring: +0.2
V: 2.9% (endring: -1.1
H: 24.7% (endring: -0.5
FRP: 11.1% (endring: +0.9
Andre partier: 3.0%
Utført av Norstat 7.–20. april11,413 svar
Les mer om NRKs meningsmålinger

Mindre men store – et endret landskap

Målingen bærer bud om at den politiske geografien i Norge vil endres med dette stortingsvalget. Selv om Senterpartiet kjøles ned fra toppnivået over 20 prosent, vil et valg på 17-tallet være tidenes beste og bare tredje gang i partiets historie over 10-tallet nasjonalt.

Det interessante er å se hvordan Sps fremgang tegner seg:

Sp er størst i Nord-Norge med mellom 25 og 36 prosents oppslutning og det desidert største partiet i alle de tre nordligste valgdistriktene.

Sp går mest frem i innlandet, med over 13 prosentpoengs fremgang i de både Oppland og Hedmark. Sp vinner mandat i 14 av 19 valgdistrikt og ville med denne målingen vært innvalgt fra hele landet.

Sp er aller størst i Sogn og Fjordane med 38,8 prosent.

Muntlig spørretime i Stortinget

Det er særlig Ap og Frp som taper mandatkrigen i valgdistriktene mot Sp, skriver Lars Nehru Sand.

Foto: Heiko Junge / NTB

Sp vinner der de historisk har stått på storbøndenes side, men også der de har stått på småbøndenes side, og i tillegg der de i liten grad har vært representert. Med fremgang i vestlandet, innlandet, Trøndelag og nord, er det store bevegelser langs sentrum-periferi-aksen i norsk politikk.

Det er særlig Ap og Frp som taper mandatkrigen i valgdistriktene mot Sp, men velgermessig henter Sp velgere fra alle partier.

54.000 fra Ap, men 70.000 samlet sett fra Høyre og Frp. Ap henter bare 6.000 fra de to blå. Sp har også en del overgang fra KrF og Venstre.

Som vist tidligere er det Sp, ikke Ap, som henter velgere over midtstreken.

Fire under, to innen rekkevidde

Situasjonen rundt sperregrensen, kan fort bli mer neglebitende spennende enn regjeringsspørsmålet valgnatta.

De to tingene henger sammen på den måten at begge Solbergs regjeringspartnere statistisk sikkert ligger under sperregrensen per nå.

Supermålingen viser at både Venstre, KrF, MDG og Rødt er under sperregrensen, men feilmarginene tatt i betraktning, kan de to opposisjonspartiene ligge over.

MDG er ikke i form med tilbakegang i åtte valgdistrikt. Rødt er mer i form med fremgang i alle bortsett fra Oslo.

Ingen av partiene holder lokalvalgresultatet i Oslo fra for to år siden. Begge partiene får tre stortingsmandat, uten å havne over sperregrensen. MDG to i Oslo og ett i Akershus. Rødt i Oslo, Akershus og Hordaland. MDG henter flest velgere fra Venstre og Ap, Rødt fra Ap og SV.

Venstre ville sittet igjen med Melby og Raja på Stortinget, KrF med Ropstad, Bollestad og Ulstein, hvis denne målingen var valgresultat.

Venstre går tilbake i alle distrikt, mest der de er store fra før. Partiet taper til Sp, MDG og Høyre.

KrF går tilbake i alle sine viktige distrikt, med unntak av Hordaland. At både Ropstad og Bollestad sliter på hjemmebane, viser hvilken utfordring KrF har med å komme over sperregrensen.

Taper med stil

Etter åtte år med regjeringsmakt, er det godt gjort dersom Høyre skulle ende med å øke antallet stortingsrepresentanter.

I denne målingen vinner de to. Partiet går særlig frem i Akershus og Vest-Agder.

Høyres store problem er først og fremst deres venner, men 80.000 velgere på gjerdet og nesten 40.000 til Senterpartiet, viser potensial. Høyre reddes blant annet av positiv velgerovergang med Frp.

Som Ap, har også Høyre et særlig problem i Nord-Norge, Midt-Norge inklusive Møre og Romsdal og innlandet.

I april 2017 hadde de tre rødgrønne 91 (+1 fra nå), større samlet oppslutning enn nå og Venstre 3,7 prosentpoeng på Norstats vanlige måling for NRK. Alt håp er ikke ute for borgerlig side, men det fremstår helt klart mest sannsynlig pr. nå at Solbergs flertall ryker.

Supermåling

NRK har spurt 600 respondenter i hvert distrikt hva de ville stemt hvis det var stortingsvalg nå.

Dette gir oss unik kunnskap om det politiske landskapet, sammenlignet med nasjonale målinger med 1.000 spurte.

Denne måten å «bygge valgresultatet nedenfra» på, gir oss noen nyanser som nasjonale målinger som simulerer velgervandringer «ovenfra» ikke vil fange opp.

Med større presisjon ser vi forskjellene fra distrikt til distrikt.

Frp gjør det litt bedre enn snittet av de nasjonale målingene, Senterpartiet litt dårligere. MDG, SV og Rødt ligger litt lavere. Dette sammenlignet med aprilsnittet hos Pollofpolls så langt. Her mener man også å beregne at summen av distriktsmålinger vil gi litt mindre Sp-dominans.

Det er veldig mange målinger igjen til valgnatta, men noe fremstår stabilt i norsk politikk:

Den politiske geografien vil bli endret dette valgåret. Velgerne stemmer forskjellig basert på bosted og utdanningsnivå.

Det partipolitiske landskapet blir endret dette valgåret, sperregrensesituasjonen blir høyst sannsynlig annerledes enn slik det har vært denne perioden. Det endrer hvilke parti som vil ha noe å si og stor kraft på Stortinget. Aps posisjon som landets suverent største parti er tapt, kanskje i alle overskuelig fremtid.

Derfor vil tallene kunne fortelle oss mye både før og etter høstens valg.