Replikk

Jeg er en populist

Om det å være populist er å bry seg om hva vanlige folk mener, og ikke eliten, så vil jeg gjerne definere meg selv som en stolt populist.

Mann med dress og slips på talerstol

HVA ER EN POPULIST? spør vår artikkelforfatter, som gjerne definerer seg som en.

Foto: Stortinget

I innlegget «Ernas populister» skriver rådgiver i Tankesmien Agenda, Emil André Erstad, at Frp er et populistisk parti, som i tillegg bidrar til å øke avstanden mellom politikere og folk flest. Erstads innlegg er en oppramsing av usaklige argumenter.

Men først, hva betyr det egentlig å være en populist? Ordet populisme stammer fra det latinske ordet «populus,» som betyr folk.

I det Norske Leksikon kan vi lese at «populisme er en betegnelse på en ideologi, strategi eller kommunikasjonsform som appellerer til «folket», som motsetning til «eliten».

I Store norske leksikon kan vi lese at «populisme er en betegnelse på en ideologi, strategi eller kommunikasjonsform som appellerer til «folket», som motsetning til «eliten». Medlemmene av «eliten» vil imidlertid bruke ordet i en negativ betydning, gjerne som et synonym til billig retorikk.

En stolt populist

Jeg og Frp jobber hver dag for å bringe politikerne og velgerne nærmere hverandre. Det gjør vi gjennom å snakke som folk flest, ved å snakke om hverdagslige utfordringer og gjennom å være tilgjengelige for folk på sosiale medier. Om det å være populist er å bry seg om hva vanlige folk, og ikke eliten, mener, så vil jeg gjerne definere meg selv som en stolt populist.

Erstad mener altså at Frps såkalte «ultimatum» knyttet til bilpakken i budsjettforhandlingene er populisme. Han mener at «eit populistisk høgreparti har fått diktere ein budsjettprosess med eit ultimatum som skapar kaos…».

Det Frp har sagt, er at vi ikke vil øke, men heller redusere, utgiftene til bileiere. Vi må innrømme at det har bidratt til å gjøre budsjetthøsten enda mer hektisk og spennende enn vanlig, men den kampen har det vært helt nødvendig å ta for å skjerme bilistene, altså vanlige folk, fra store avgiftsøkninger.

Hva er god nok og anstendig politikk?

Agenda-rådgiveren gir seg ikke med å kalle Frp populister og urokråker, men påstår også at Frp ofrer anstendig politikk for politisk spill. Hva definerer Agenda som god nok og anstendig politikk? Kanskje utenrikspolitikk, miljøpolitikk eller spissfindigheter i jussen, som folk flest neppe vil ha direkte kjennskap eller føling med?

På ungdomsskolen lærte jeg at politikk handlet om fordeling av byrder og goder i et samfunn.

På ungdomsskolen lærte jeg at politikk handlet om fordeling av byrder og goder i et samfunn. For meg handler det i bunn og grunn om å gjøre livene til borgerne bedre. Det handler om aldri å bruke makt over folk, men for folk.

Jeg kjenner at jeg begynner å bli lei av at Erstad og flere skal belære andre om hva som er god nok politikk hva folk egentlig skal mene i ulike spørsmål. Vi skal huske at folkevalgte egentlig er valgt inn for å snakke saken til dem som har stemt på oss. Derfor snakker jeg og Frp om hverdagslige saker som folk flest bryr seg om eller er bekymret for, selv om noen vil kalle det «høyrepopulisme».

Vil løse hverdagsproblemer

En av de mest spekulative argumentene i Erstads innlegg, er den implisitte påstanden om at Frp er populister og derfor en fare for demokratiet, ettersom populismen, ifølge ham selv, skaper skillelinjer mellom folk og politikere.

Det spørs selvfølgelig hva man legger i ordet populisme, men jeg er iallfall overbevist om at folket blir engasjert og mer deltagende dersom man snakker om saker som angår folk flest og med et språk som de fleste kan relatere seg til.

«Ernas populister», skriver Erstad, og han har nok rett. For Fremskrittspartiet er partiet som lytter til folks ønsker og bekymringer og er regjeringspartiet som jobber for å løse helt vanlige hverdagsproblemer.

FØLG DEBATTEN Facebook OG Twitter