Frontalangrep på elbilen

Sannheten om elbilen som miljøtiltak i Norge er uklar. Nå går SSB-forsker Bjart Holtsmark til frontalangrep på elbilen.

Nissan Leaf

Nissan Leaf er i dag den norske bestselgeren av elbiler. Hva er egentlig best for miljøet av elbiler og bensin- og dieselbiler? Ekspertene strides.

Foto: Wikimedia commons

Etter Holtsmark mening er elbiler en dårlig idé fra alle tenkelige synspunkter, skriver Nettavisen.

I en ny kommentar prøver han å sparke beina under ethvert argument for elbilene. Marius Holm, nestleder i den ideelle miljøstiftelsen Zero, er totalt utenig med Holtsmark.

Et av Holtsmarks hovedpunkter i sin nye kommentar, er at elbiler som CO2-reduserende tiltak er 1300 ganger dyrere enn alternativene i best tenkelige situasjon.

– Vi bruker sterke virkemidler for å fremme elbil i Norge, og salgstallene viser at dette virker. Norge er det eneste landet i Europa der elbil er i ferd med å oppnå en betydelig markedsandel. Incentivene bidrar til å bygge markedet for elbiler, og gjør de gradvis mer konkurransedyktige, sier Marius Holm til NRK.no.

Uenige om elbilenes utslipp

Holtsmark mener elbiler har opptil dobbelt så høyt CO2-utslipp som bensinbiler.

– De helseskadelige utslippene fra kullkraftverk, som står for majoriteten av strømproduksjonen i verden, er verre enn de lokale utslippene fra bensin- og dieselbiler. Dette på tross av at utslippene skjer utenfor byene, skriver han.

Til dette svarer Holm at elbiler har null utslipp, fordi de benytter strøm.

– Strøm er også produktet vi får ut av de fornybare energikildene med størst potensial, nemlig vindkraft og solenergi. EUs kraftproduksjon vil allerede i 2020 være opp i 35 prosent fornybar, og vil trolig stige raskt etter dette fordi fornybart er i ferd med å bli billig, sier han.

Holm mener vi ikke kan vente med å ta i bruk bærekraftige transportløsninger til vi er ferdig med å bygge om hele verdens kraftproduksjon.

– Vi må bygge utslippsfrie transport- og kraftløsninger parallelt.

Nullutslippsbil eller ikke?

EU-mix 2008 og anslag 2035

EU-mix i 2008 og anslag for 2035.

Foto: IEO 2011

Når det gjelder elbiler, spesielt i Norge, er et av de store spørsmålene hvorvidt de er nullutslippsbiler eller ikke.

Når forskere skal regne ut elbilers utslipp, gjør de gjerne det basert på den såkalte EU-miksen av kraftproduksjon, skriver Nettavisen. EU-miksen vil si snittutslippet av all kraftproduksjon i Europa - og gjerne kullkraftverk som ekstremtilfeller.

Elbilforkjempere på sin side, viser til at Norge i svært stor grad har produksjon av vannkraft som anses som ren energi, og at elbiler i Norge dermed ikke har utslipp. Holtsmark kjøper imidlertid ikke dette argumentet.

– Siden Norge er en del av det europeiske kraftmarkedet, er det ikke mulig å si at elbiler er rent i Norge, mens det er forurensende i Europa. I en pressemelding i slutten av august fortalte Statnett at de satt ny eksportrekord for norsk strøm til Europa i uke 33. På én uke ble 618 GWh sendt ut til resten av Europa. Samtidig importerer vi strøm på vinteren, skriver han.

Eidsmark: – Ikke uansett mer miljøvennlige

Holtsmark er også uenig i et annet vanlig argument for at elbiler uansett er mer miljøvennlige enn bensinbiler. Nemlig argumentet om at det er store utslipp forbundet med utvinning, raffinering og transport av olje for bensinbiler.

– De to rapportene Notter m. fl. (2010) og Helms m. fl. (2010) viser at miljøbelastninger av selve produksjonsprosessen ikke er vesentlig forskjellig for elbiler og bensin- og dieselbiler. Batteriproduksjonen medfører visse miljøbelastninger som man unngår ved produksjon av bensin/dieselbiler, skriver Holtsmark.

– I tillegg knyttes CO2-utslipp og miljøproblemer både til utvinning og transport av fossil energi som brukes i kraftverk og raffinering og distribusjon av bensin og diesel, fortsetter han.

Ved å nøye seg med å sammenligne utslipp knyttet til forbrenning av bensin/diesel i bilmotoren med utslipp knyttet til forbrenning av fossil energi i kraftverkene, mener Holtsmark man kan få et rimelig godt bilde av de to teknologienes relative CO2-egenskaper.

I kommentaren sin presenterer han tabellen under, som er basert på forbrukstester gjennomført av US Department of Energy. Ifølge ham viser tabellen anslag på CO2-utslipp ved blandet by- og landeveiskjøring med bensinbilen Toyota Prius (hybrid), Opel Ampera (plug-in-hybrid) og elbilen Nissan Leaf.

Nissan Leaf er den mest solgte elbilen i Norge i dag.

CO2-utslipp

Tabellen viser at elbilen Nissan Leaf kan ha et høyere CO2-utslipp enn Toyota Prius om man ser på elektronisk produksjon fra kullkraft. Hvis man ser på snittutslippet fra all el-produksjon i Europa, kan Leaf ha en anelse høyere forbruk.

Foto: SSB

Mener elbilen fører til mer kjøring

Etter Holtsmarks mening fører elbilens økonomiske fordeler til mer biltrafikk. Han mener elbiler på lang sikt vil føre til større behov for nye veier, mens kollektivtransporten taper.

– At Holtsmark mener dette, vitner om at han lever i en fantasiverden. Vi har allerede mer enn to millioner biler som går på fossilt drivstoff. Der ligger problemet, der ligger elbilens reelle konkurrent. Personbilen står for mesteparten av persontransporten i Norge, sier Holm.

– Bilen vil fortsatt være det viktigste transportmidlet selv om kollektivkapasiteten tredobles. Om vi skal kutte utslippene fra transport i Norge tilstrekkelig, må bensin- og dieselbiler erstattes med utslippsfrie biler, sier han videre.

Holtsmark mener det mest betenkelige med dagens virkemidler rettet mot elbiler, er at det gir husholdninger motiv til å skaffe seg en bil nummer to.

– I dag utgjør husholdninger med to biler et lite mindretall. Skulle to biler per husholdning bli mer vanlig, vil det utgjøre en miljømessig utfordring langs mange dimensjoner, skriver Holtsmark.

Det er Holm helt uenig i. Han viser til en rapport fra Tranportøkonomisk institutt, som forteller at halvparten av husholdningene i Norge i dag har to eller flere biler.

– At mange av disse går fra to fossilbiler til én fossil og én elektrisk, er bare fordelaktig for miljøet. Elbilens inntog ikke har gjort at flere har skaffet seg en bil nummer to. I Oslo er det tendenser til at familiene med en elbil og en bensinbil lar elbilen bli bil nummer én. Det gjelder nok i de fleste byene i Norge, sier han.

Hva er de beste langtidløsningene?

Ifølge Holtsmark er elbiler et sidespor fra de virkelige langtidsløsningene på klimaproblemene. Han mener at man med satsing på elbiler nå låser seg til en dårligere løsning.

– Elbil er den virkelige langtidsløsningen, fordi den har null utslipp og er fire ganger mer energieffektiv enn dagens biler. Den kan også samspille godt med fornybare energikilder ved at den kan lades når det er overskudd på fornybar kraft, svarer Holm.

Holtsmark mener lite tyder på at masseproduksjon av dagens dårlige batteriløsninger fører til utvikling av ny batteriteknologi.

– Dagens batteriløsninger er ikke dårlige - Tesla lanserte sin Model S med opptil 50 mil rekkevidde i sommer. Utviklingen har gått lynraskt, men er avhengig et marked for å fortsette, sier Holm.