Tigeren kan være utrydda i 2022

Tre av ni tigerarter har blitt borte i løpet av de siste 70 årene.

Bengalsk tiger

En bengalsk tiger kjøler seg ned i Bhopal i India - et syn som blir mer og mer sjeldent.

Foto: PRAKASH HATVALNE / Ap

For hundre år siden fantes det rundt 100 000 ville tigre i verden - nå er det omkring 3 200 igjen. Eksperter frykter at alle kan være borte i løpet av 12 år.

– Hvis ikke de riktige grepene snart blir tatt, vil tigrene være forsvunnet innen 2022, fortalte WWF-direktør James Leape på et «tiger-toppmøte» i St. Petersburg i helga.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Brukes som medisin

Tigrenes naturlige tilholdssteder blir gradvis ødelagt som følge av avskoging. I tillegg er de populære mål for krypskyttere, blant annet fordi tigerskinn og kroppsdeler er ofte brukt i tradisjonell kinesisk legevitenskap.

Møtet i St. Petersburg vedtok en handlingsplan som ble støtta av alle de 13 landa som fortsatt huser ville tigre - målet er å doble verdens tigerbestand innen 2022.

Handlingsplanen har fått navnet The Global Tiger Recovery Program. Den tar sikte på å beskytte tigerens habitat, få slutt på tyvjakt og illegalt tigersalg, og å gi lokalsamfunn incentiver til å være med på å beskytte det majestetiske dyret.

CHINA-ANIMAL-TIGER

En sibirsk tiger i dyrehagen i Bejing. Denne underarten regnes som verdens største kattedyr, og finnes nå i rundt 1200 eksemplarer.

Foto: GOU YIGE / Afp

– For å redde tigeren må vi også redde skogen, gresslettene og mange andre arter som er i faresonen, sier Leape i følge The Huffington Post.

Leape presiserer at dette ikke bare vil komme tigeren til gode, men også lokalsamfunn som er avhengige av skogen som eksistensgrunnlag.

Mystisk, kraftfull og fantastisk

– Ville tigre er ikke bare et symbol på alt som er fantastisk, mystisk og kraftfullt med naturen, skriver Global Tiger Initiative.

– Å miste tigerbestanden vil resultere i en historisk, kulturell og miljømessig katastrofe for for tigerlandene, fortsetter GTI.

Tre av tigerens ni underarter har dødd ut de siste åra - balitigeren, kaspitigeren og javitigeren. Av de seks gjenlevende er de aller fleste kritisk trua, med bangaltigeren som den mest tallrike, og sørkinatigeren som den det finnes færrest av.

South Africa Sweden Tigers

Sørkinatigeren er på topp ti-lista over verdens mest utrydningstrua arter. Disse to befinner seg i en dyrehage i Sør-Afrika, og er de første som er født utenfor Kina.

Foto: PATRICIA HAGEN / Ap

Det har i flere år vært gjort forsøk på å redde tigeren, men de fleste har feila. Bare i løpet av det siste tiåret har tigerbestanden blitt redusert med 40 %.

I følge en artikkel publisert i Popular Library of Science Biology er dette fordi forsøkene ikke har vært samkjørte nok. I tillegg har "feil" områder blitt forsøkt bevart - ikke beskytta områder der tigre kan formere seg.

Nå vil tiden vise om dette initiativet kan snu trenden og øke tigerbestanden. Hvis ikke tyder altså ting på at tigeren vil forsvinne før 2022, som i følge den kinesiske kalender er tigerens år.

Tigerens utstrekning

Gule felt viser hvor tigre har holdt til historisk sett, grønne viser hvor de finnes nå.

Foto: Wikimedia Commons