Hopp til innhold

Studie: Bruk av rengjøringsmidler kan skade lungene

Rengjøringsmidler kan redusere lungefunksjon tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 sigaretter om dagen i 20 år. Det viser ny studie.

Vasking

Kvinnelige renholdere fikk nedsatt lungekapasitet, viste studien. (Illustrajonsfoto)

Foto: Flickr

Kvinner som arbeider som renholdere eller vasker regelmessig hjemme får på lang sikt redusert lungekapasitet, sammenliknet med dem som ikke vasker. Det viser en ny studie fra forskere ved Universitetet i Bergen.

Forskerne analyserte data fra 6235 menn og kvinner. Disse ble fulgt i 20 år, fra de var i snitt 34 år gamle. Mens rengjøringsmidlene tilsynelatende ikke skadet menn, hadde de en stor negativ effekt på kvinners lunger.

Kvinner som jobbet som renholdere eller vasket hjemme hadde en reduksjon i lungekapasitet tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 sigaretter daglig i 20 år.

Det er imidlertid ikke mulig å sammenligne rengjøring og røyking med tanke på hvor skadelig det er. Røyking øker blant annet risikoen for lungekreft, kols og hjerte- og karsykdommer, noe vasking ikke gir.

Det forteller Øistein Svanes som er doktorgradsstipendiat ved Klinisk institutt 2 på Universitetet i Bergen og førsteforfatter av studien. Han legger til at de kontrollerte for andre faktorer som kan påvirke lungekapasiteten, som røyking og BMI.

Vaskespray.

Forskerne ble overrasket over hvor stor den negative effekten rengjøringsmidlene hadde. (Produktet på bildet har ingenting med studien å gjøre.)

Foto: Tor Risberg / NRK

Overrasket over resultatet

Svanes forklarer at han forventet at rengjøringsmidlene skulle ha en negativ effekt. Likevel ble han overrasket over hvor stor den negative effekten var.

– Men, når du tenker på at man puster inn små partikler fra rengjøringsmidler som er ment for gulvvask og ikke lunger, er det kanskje ikke overraskende i det hele tatt.

Astma var også vanligere hos kvinner som var utsatt for rengjøringsmiddel. 9,6 prosent av dem som verken vasket hjemme eller på jobb hadde astma, sammenliknet med 13,7 av renholderne og 12,3 prosent av hjemmevaskerne.

Ut fra denne studien kan ikke forskerne si noe om hvilke spesifikke stoffer som skader luftveiene, eller om noen typer rengjøringsprodukter er verre enn andre.

– Det er likevel lett å tenke seg at sprayer er verre, siden du da sprayer vaskemidlet ut i luften du puster inn. Dette er også vist i tidligere studier om astma og rengjøring, sier Svanes.

– Det enkleste rådet er nok å unngå å bruke så mye kjemikalier når man gjør rent – for det fleste oppgaver holder det med vann og mikrofiberklut.

Ikke samme negative effekt hos menn

Forskeren sier det lite å gjøre med dersom lungene dine allerede er skadet av rengjøringsmidler.

– Generelt er det sånn at du aldri får tilbake det du har mistet av lungefunksjon, uavhengig av årsaken. Men har du fått en skade er det selvfølgelig viktig å unngå videre eksponering, sier Svanes.

En løsning kan muligens være å overlate renhold til mannfolk. Forskerne fant nemlig ikke samme lungeskade hos menn som vasket hjemme eller jobbet med renhold.

– Det var riktignok veldig få menn som jobbet som renholdere, kun 57 stykker, noe som gjorde det vanskelig å oppdage en eventuell forskjell, sier Svanes.

En forklaring på ulikheten mellom kjønnene kan være at kvinner er mer sårbare enn menn for kjemisk eksponering.

– I andre tilfeller, for eksempel med tobakksrøyk og andre yrkeseksponeringer som trestøv, har man indikasjoner på at det skal mindre til før kvinner utvikler sykdom, forklarer Øistein Svanes.