Hopp til innhold

Derfor sprer kreften seg til levra

Når kreft sprer seg til flere organer er det ofte leveren som blir rammet. Nå mener amerikanske forskere de vet hvorfor og tror de kan stanse kreftcellene.

Kreftspredning til levra

KREFT MED SPREDNING: Leveren blir ofte rammet når kreften sprer seg og da synker sjansen til å bli helt frisk.

Foto: Penn Medicine

Mange krefttyper starter ett sted i kroppen, og sprer seg etter hvert til andre organer. Hvorfor kreftcellene velger noen organer, og hopper over andre, er fremdeles et ubesvart spørsmål.

Det vi vet at leveren ofte blir rammet, og nå mener amerikanske forskere at de vet hvorfor kreftcellene trives i levra. Det gir håp om å kunne stoppe kreften fra å spre seg dit.

– Dette er veldig interessante funn, og studien representerer en viktig brikke i kreft-puslespillet. Det sier Kjersti Flatmark, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo.

Kreftcellene trives

De amerikanske forskerne tok utgangspunkt i en etablert teori.

I 1889 lanserte den engelske kirurgen, Stephen Paget, en idé som kalles «seed and soil». Det går ut på at de forskjellige organene i kroppen har ulik evne til å skape et miljø hvor kreftcellene trives. Og at selve spredningen ikke skjer tilfeldig.

Siden har idéen til Paget blitt videreutviklet. Nå tror man at kreftcellene setter i gang prosesser i kroppen som gjør at de friske cellene lager et miljø inne i organene, som kreftcellene blir tiltrukket av.

Starter en kjedereaksjon

Når kreftcellene får fotfeste i kroppen oppstår det en betennelse. I leveren vet man nå at det starter en kjedereaksjon og at proteinproduksjonene øker. Det er med på å skape et miljø som gjør det attraktivt for kreftcellene å være i levra.

Det som skjer er at levercellene, hepatocyttene, reagerer på betennelsen i kroppen. Et bestemt gen i cella blir aktivert, og setter i gang produksjonen av noen proteiner.

Når denne proteinproduksjonen øker fungerer det som en alarm for kreftcellene, og de syke cellene strømmer til.

– Leveren er en viktig sensor i kroppen. Her viser vi at hepatocyttene føler betennelse og reagerer på en måte som kreften bruker til å spre seg, sier Jae W. Lee i ei pressemelding. Han er hovedforfatteren bak forskningsrapporten som er publisert i Nature.

I studien ble det gjort forsøk på både mus og mennesker. Forskerne fant at den samme kjedereaksjonene blir satt i gang hos mennesker med kreft i tarmen, lungene og bukspyttkjertelen.

Kreftceller.

KREFTCELLER FLYTTER INN: Kjedereaksjonen, som starter med hepatocyttene, skaper et miljø som gjør det attraktivt for kreftcellene å bosette seg i levra.

Foto: Alexfiodorov©2009 / Colourbox.com

Mulig å finne nye behandlingsmetoder

Forskerne bak studien mener at det er mulig å stoppe denne kjedereaksjonen ved å bruke antistoffer og dermed hindre spredning. Antistoffene blokkerer rett og slett signalet slik at kjedereaksjonene ikke settes i gang.

Forskerne konkluderer med at behandling som retter seg mot hepatocytter kan være med å forhindre at kreft sprer seg til leveren.

Sheraz Yaqub er overlege i leverkirurgi og leder for forskningsgruppen Kreft i lever og galleveier ved Oslo universitetssykehus.

– Denne studien er en viktig brikke for å belyse samspillet mellom kreftcellene og kroppens friske celler. Vi er nødt til å forstå hvordan kreftcellene sprer seg hvis vi skal kunne bekjempe sykdommen. Derfor er denne forskningen svært viktig,

Forskningsresultatene støtter funnene som ble gjort i 2015, hvor kreftforskningsmiljøet ved Oslo universitetssykehus deltok.