Søtstoffer strømmer ut i naturen

Søtstoffer fra lettbrus slippes ut fra danske renseanlegg. Forsker mener stoffene kan påvirke atferd hos dyr.

Søtstoffer slippes ut i havet

Søtstoffene i produkter som brus slipper gjennom renseanleggene og ut i miljøet. Man vet fortsatt ikke helt hvilken effekt det kan ha på dyrene.

Foto: Illustrasjon: Mette Friis-Mikkelsen, Videnskab.dk

Når du har drukket en lettbrus, og den skal ut igjen, ender restene av søtemiddelet sannsynligvis i spillvann.

Les hele saken hos forskning.no.