Søpla stinker mer

Kildesortering skal skåne miljøet, men miljøtiltaket fører også til at søppelhaugene stinker mer enn før. 

Metall gjenvinnes
Foto: Ivar Grydeland / NRK

Plast, papir, glass og metall sorteres nå ut av søpla og er blitt en ressurs som gjenbrukes. Dette er en miljøtiltak som skal glede naturen. Men kildesorteringen har også en bakside. Den fører til at søppelhaugene er mer homogene og stinker mer enn før.

 

Metallet bandt gass

 

Gamle fyllinger inneholdt det meste. Det ga god drenering, og sikret sirkulasjon av luft i massene.  

Luktproblem ved søppelfyllinger
Foto: Ivar Grydeland / NRK

Nå er fyllingene mer ensartede. Det meste av metallet er for eksempel borte fra søppelhaugene, og det gir en kraftig økning i luktproblemene. Metaller har den egenskapen at de reagerer med H2S-gassen, som er den kanskje mest kjente og plagsomme søppel-gassen. Dette er lukta vi kjenner som råtne egg, og den er derfor et langt større problem på moderne søppelfyllinger enn ved de gamle. 

 

Stillestående vann

I tillegg har moderne deponier dobbel bunntetting for å skåne grunnvannet. Når fyllingene i tillegg inneholder mye plastmaterialer, blir dreneringen enda dårligere. Det fører til at vann blir stående i deponiene, noe som gir gode vekstforhold for bakteriene som produserer den ubehagelige og giftige lukta av råtne egg.

Ove Bergersen Bioforsk Søppel stinker mer
Foto: Ivar Grydeland / NRK