Nobelprisen i kjemi til Heck, Ei-ichi og Suzuki

-Et av de mest sofistikerte hjelpemidlene kjemikere har i sin verktøyskasse, skriver Det Kongelige Svenske Vitenskapsakademiet.

Nobelpris i kjemi
Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

Richard F. Heck (79), Ei-ichi Negishi (75) og Akira Suzuki (80) ble i dag tildelt nobelprisen i kjemi for sitt for sitt banebrytende arbeid med paladiumkatalyserte krysskoblinger i organisk syntese.

Forenkler karbonspleising

Det Kongelige Svenske Vitenskapsakademiet påpeker at vinnernes forskning har gjort det enklere å produsere komplekse kjemikalier.

Denne prosessen krever at kjemikere kan sette sammen karbonatomer, og det er her paladiumkatalyserte krysskoblinger kommer inn. Karbonatomene møtes på et atom av grunnstoffet palladium, noe som minsker antallet uønska biprodukter fra karbonspleisinga.

Dette er med på å gi kjemikerne økt presisjon og effektivitet i arbeidet, i følge Det Kongelige Svenske Vitenskapsakademi.

Heck er fra USA, mens Negishi og Suzuki er fra Japan. Sammen skal de dele prisen på 10 millioner svenske kroner.