Matematikk kan gjøre fysisk vondt

Føler du deg allergisk mot ligninger og sannsynlighetsregning? Du er ikke alene. En ny rapport viser at matematikk kan fremkalle fysisk smerte.

Avansert matematikk

Det er ikke selve oppgaveløsingen som er verst, men forventningene om den.

Foto: Colourbox.com

Matematikkangst er et reelt problem for mange mennesker.

Så reelt at det allerede i 1972 ble utvikla en skala for å definere folks grad av angst for regnestykker - Short Math Anxiety Rating-Scale (SMARS).

Ian Lyon og Sian Bellock, psykologer ved University of Chicago, plukka ut 28 personer - den ene halvparten lå lavt på SMARS-skalaen, den andre halparten lå høyt - for å undersøke om tall kan føre til fysisk smerte.

De hadde latt seg inspirere av rapporter som viser at sosial avvisning kan oppleves som faktisk smerte.

– Matematikkangst er et ideélt tema å forske på for å forstå mer om hvordan fysisk ufarlige situasjoner kan trigge en nevralrespons som kan sammenlignes med det å oppleve fysisk smerte, skriver de i sin rapport.

Forventningene er verst

Forsøkspersonene ble satt til å løse ulike matte- og ordoppgaver mens de ble hjerneskanna med en MRI-maskin.

Før hver oppgave fikk de beskjed om det var et matte- eller ordproblem de skulle løse, og hvor vanskelig oppgaven skulle være.

Denne varslinga var essensiell for testen, psykologene jobba ut i fra en hypotese om at det er forventningene som utløser den ubehagelige følelsen, ikke oppgavene i seg selv.

Når personene med matteangst fikk vite at neste oppgave handla om matematikk, ble det målt sterkt økende aktivitet i delene av hjernen som er knytta til det å oppfatte smerte - dorso-posterior insula og mid-cingulate cortex.

Det ble ikke registrert noen økt aktivitet i disse hjerneområdene hos de uten matteangst.

Oppgaveløsing uten smerte

Ingen av forsøkspersonene følte - ifølge MRI-skannen - smerte mens de faktisk jobba med oppgavene, selv om de med matteangst naturlig nok gjorde det langt dårligere på matematikkoppgavene enn de uten.

– Vi kommer her med de første nevrale dataene som omhandler den subjektive oppfattelsen av matteangst, skriver Lyon og Bellock i rapporten.

De forklarer at tidligere at tidligere studier av overlappinga mellom smertebearbeiding og den fysiske opplevelsen knytta til sosial avvisning har fokusert på den faktiske opplevelsen av å bli avvist.

– Vår forskning viser at selv forventninga av en ubehagelig situasjon kan aktivere nerveregionene som styrer smertefølelse.