NRK Meny
Normal

Energi for framtida

Kjernekraft er framtidas energikilde. I løpet av de neste 20 årene vil det bli bygd hele 250 nye reaktorer i verden.

Jon Samseth
Foto: privat

Ny og sikrere teknologi kombinert med behovet for CO2-frie energikilder frister nå mange land til å satse på kjernekraft.

Vårt naboland Finland, er ett av landene som nå satser stort. Der bygges nå et såkalt tredje generasjons kjernekraftverk. Teknologien er ifølge Jon Samseth, professor ved Høgskolen i Akershus, sikrere enn dagens reaktorer. Han er fysiker og følger utviklingen innen den internasjonale kjernekraftindustrien

Sikrere teknologi

- Denne reaktortypen er vesentlig tryggere enn forgjengerne, som blant andre svenskene har, fordi det er bygd inn passive sikkerhetssystemer, som gjør at mennesker slipper å gripe inn hvis det skulle oppstå feil, forklarer Samseth.

Systemene skal også være konstruert slik at et eventuelt radioaktivt utslipp, ikke vil havne utenfor området.

Flere land, særlig i Asia, planlegger nå slike kjernekraftverk.

Hurtigreaktor

Frankrike går enda lenger. Der bygges fjerde generasjonsreaktoren. En hurtigreaktor som vil være i stand til å spalte det som i dag er farlig, høyradioaktivt avfall, som f. eks. plutonium.

Denne teknologien kan dermed løse avfallsproblemet som i dag hefter ved kjernekraftindustrien. I alt regner en med at det finnes 190 000 tonn høyradioaktivt avfall rundt om i verden. Tilhengerne mener fjerdegenerasjonsreaktoren vil gjøre kjernekraft til en miljøvennlig energikilde for framtida, et alternativ til olje, kull og gass som forårsaker klimagasser. Også prismessig kommer kjernekraft nå gunstig ut i forhold til de fossile energikildene.

Miljøvennlig

- Framtidas miljøvernere vil være tilhengere av kjernekraft fordi det er det eneste alternativet for å skaffe energi til store befolkningsgrupper uten å måtte satse på fossilt brensel, sier Samseth.

Sammenhengen mellom CO2-utslipp fra de fossile energikildene, olje, kull og gass, og global oppvarming, har fått verden til å se seg om etter nye løsninger.

- I framtida vil kjernekraft være ren energi, konkluderer Samseth.

Er kjernekraft et godt alternativ. Si din mening her?

Forsmark
Foto: NRK