Hopp til innhold

Jentebabyer er mer hardføre enn guttebabyer

Ny studie viser at kvinner oftere overlever sult, sykdom og slaveri enn menn. Størst er forskjellen hos spedbarn.

Sleeping cute infant

Forskere mener det er biologiske forskjeller mellom kjønnene som gjør at kvinner lever lengre enn menn.

Foto: Julialine / colourbox

Kvinner lever lenger enn menn – slik er det nesten over alt i verden. Nå viser en ny studie at dette ikke bare gjelder under normale omstendigheter. Tilhører du hunnkjønnet er det også større sjanse for at du vil overleve ekstreme situasjoner som sult, slaveri eller sykdom.

I studien analyserte et internasjonalt forskerteam historiske data fra sju ulike populasjoner hvor forventet levealder var 20 år eller mindre. Deriblant slaver i Karibia på 1800-tallet, ofre for en svensk hungersnød på 1700-tallet og islendinger rammet av meslingepidemi på 1800-tallet.

Dataene viste at selv når dødeligheten var ekstremt høy, levde kvinner lengre. Størst forskjell var det hos spedbarn – jentebabyer overlevde mye oftere enn guttebabyer.

Forskerne mener dette tyder på at det er biologiske forskjeller mellom kjønnene som gjør kvinner bedre rustet til å overleve – siden det er minimale forskjeller mellom gutter og jenter som spedbarn.

Det samme har man sett hos spedbarn i land sør fra Sahara. Der har en studie vist at guttebabyer hadde opp til 54 prosent større sjanse for å dø før de var fem år, sammenliknet med jentebabyer.

Nonner lever lengre enn munker

Magnar Bjørås, som er molekylærbiolog og professor ved NTNU, sier studien er interessant og underbygger tidligere forskning på feltet. For eksempel har studier vist at nonner lever lengre enn munker, selv om de har en veldig lik livsstil.

Bjørås sier at det er forskjeller i biologien som kan forklarer hvorfor kvinner lever lengre.

– For eksempel antas det at kvinners høyere østrogennivå bidrar til å beskytte mot betennelse, mens det er antydet at testosteron øker risikoen for visse sykdommer, forklarer Bjørås.

Det finnes også forskning som viser at kvinner i større grad kommer levende fra sykdom enn menn. Blant annet har en studie fra Sverige vist at kvinner oftere overlever hjerteinfarkt.

Det er likevel ikke så stor forskjell på hvor langt inn i alderdommen menn og kvinner er friske – men kvinner lever lengre med dårlig helse enn menn. Denne hardførheten kan også forklare hvorfor de taklet sult og slaveri bedre enn menn.

Sosiale faktorer spiller også en rolle

Det er likevel ikke slik at biologien alene har æren for at kvinner generelt sett lever lenger – sosiale faktorer spiller også en rolle. Studier har blant annet vist at menn i større grad utsetter seg selv for risiko, noe som naturlig nok påvirker overlevelse.

Dette er noe forskerne bak studien av kvinners overlevelse i kriser også påpeker.

– Vår studie indikerer at kvinners overlevelsesfordel varierer mellom ulike miljøer, og at den er påvirket av sosiale faktorer, skriver de i studien.