Hjerneforskere får utmerkelse

De norske hjerneforskerne May-Britt og Edvard Moser fikk i går den svenske Fernströmprisen for sitt arbeid.

Moser får Fernström-pris
Foto: Kennet Ruona

Se innslaget fra Svalbard her

Ekteparet May-Britt og Edvard Moser har, sammen med kolleger ved Senter for Hukommelsesforskning ved NTNU, bragt norsk forskning i hukommelsesbiologi opp i øverste divisjon internasjonalt. I 2002 fikk dette miljøet status som Senter for fremragende forskning og i fjor utnevnte den norsk-amerikanske milliardæren Fred Kavli dette forskningsmiljøet til Nordens første Kavli-institutt.

Fernströmpris på 1 million kroner

Denne uka var de to professorene ved Universitetet i Lund, Sverige og mottok den store Fernström-prisen på oppunder 1 million kroner. Prisen mottar de for deres forskning på de mekanismene i hjernen som bestemmer hvordan vi orienterer oss i våre omgivelser. Forskerne ved instituttet har vist at våre indre kart blir skapt i en del av hjernen som kalles enthorinal cortex. Stedssansen blir simpelthen bygd opp ved hjelp av såkalte gridceller – et nettverk av nerveceller som så lagres i en del av hjernebarken kalt hippocampus.

Rutenett

Edvard Moser
Foto: NRK

’Når jeg vandrer rundt i skogen rundt Trondheim’, sier Edvard Moser, ’da ser jeg kanskje Tyholt-tårnet i én retning, Munkholmen i en annen, og Gråkallen oppi bakkene foran meg.

De blir alle landemerker, som forteller meg hvor jeg har gått, hvor jeg er, og i våre hjerner, så vel som hos våre eksperimentdyr, rottene, så klarer hjernen å konstruere et rutenett – nærmest et koordinatsystem som forteller oss hvor vi er, forteller Moser.

Fungerer i mørket

Selv i mørket fungerer dette kartsystemet, for hjernen bruker kroppenes egen bevegelse til å regne ut både hvor langt en har gått fra et utgangspunkt og i hvilken retning personen har beveget seg. Nervecellene vil så beregne hvor personen er så å si uavhengig av landemerkene rundt omkring.

Konferanse på Svalbard

May-Britt Moser
Foto: NRK

Forskingen til de to professorene har vakt internasjonal oppsikt, og i sommer stod ekteparet Moser og deres institutt som arrangør av en stor internasjonal konferanse om hukommelses-biologi. Her var framstående hjerneforskere fra hele verden, blant dem nobelprisvinnerne Bert Sakmann fra Max Planck-instituttet i Tyskland og Susumu Tonegawa fra MIT i USA. ’Norge er nå helt i fronten innen denne type forskning’, slo de begge fast, ’og det som Kavli-instituttet i Trondheim nå arbeider med, følges nøye over hele verden’.

Se innslaget fra Svalbard her