Norskekysten druknes av havet

Havet stiger dobbelt så raskt som noen klimamodell har klart å spå. Om hundre år vil dagens kystlinje stå mer enn èn meter under vann.

Helge Drange og Njord Røv
Foto: NRK

Skal du kjøpe deg ei hytte ved sjøen, bør du sørge for å ha god klaring til vannet. For nå stiger havet raskere enn noen klimamodeller har klart å spå.

I følge professor og klimaforsker Helge Drange ved  Nansensenteret i Bergen, ligger klimaendringene i Arktis 30 år foran alle spådommer. Senest i vår la FN's klimapanel  fram sin klimarapport.

Selv de mest dystre prognosene er ikke i nærheten av den virkeligheten som nå utspiller seg i Arktis. I løpet av august måned smeltet havis tilsvarende et areal som er flere ganger så stort som Norge.

 

Varmt hav drukner kysten 

Når havisen i Arktis smelter, bidrar ikke det i seg selv til at havet stiger. Dette er den store forskjellen på havis og landis.

Når isbreene på land smelter, renner vannet ut i havet slik at havnivået stiger. Men issmeltingen i Arktis gir likevel dramatisk konsekvenser for havnivået. For når isen smelter, stiger temperaturen i havet. 

Dess varmere vannet er, dess mer utvider det seg. I praksis betyr det at en gitt mengde vann tar større plass og dermed vil havet stige.

 

Får landisen til å smelte

En annen effekt av temperaturøkningen er at nedsmeltinga av de enorme massene med landis på Grønland, også blir større. 

Den hvite sjøisen i Arktis reflekterer store mengder solenergi. Når isen smelter, blir det mørkt hav istedenfor. Og det mørke havet absorberer energien fra sola, istedenfor å sende den ut igjen. Havet blir varmere. Dermed blir det igjen vanskeligere for havet å fryse til is igjen når vinteren kommer.

Den samme utviklinga ser vi på Grønland, hvor de gedigne ismassene smelter i rekordtempo. Også her etterlater de seg mørke overflater, som absorberer solenergi, og som bidrar til å øke issmeltinga. Dette er en av de viktigste selvforsterkende effektene i Arktis.

Se forskernes animasjoner for hvordan verden endres

  

Sprenger ekspertenes kalkyler

Arktis havis nå sammenlignet med gjennomsnittet for de siste 20 år

Arktis havis nå sammenlignet med gjennomsnittet for de siste 20 år

Foto: Illustrasjon: National Snow and Ice Data Center

I dag stiger havet med 3 millimeter i året. I løpet av 9-10 år kan hastigheten ha økt til 5 millimeter i året. Deretter vil havet fortsette å stige, sannsynligvis i flere hundre år. I løpet av dette århundret kan havet ha steget med 1 meter, i verste fall også mer. Det er langt mer enn FN’s klimarapport har antydet.

Fordi ingen klimamodeller har klart å spå den utviklingen vi nå ser i Arktis, er det ekstra stor grunn til bekymring. Den akselererende prosessen kan i verste fall bety at vi allerede har passert det forskerne kaller ”tipping point”. Det vil si at det ikke er noen vei tilbake, samme hva vi gjør.

Allerede neste år vil vi sannsynligvis være et langt skritt nærmere svaret. Dersom sjøisen i Arktis fortsetter sin dramatiske nedgang, vil Nordpolen være isfri om 10 – 20 år.

Klimaekspertene stiller til nettmøte tirsdag. Send inn spørsmål nå!

ALT OM: Ekstremværuka