Hopp til innhold

– Beste kandidat til nå for å finne liv utenfor jorden

Det nye solsystemet med sju planeter har fått navnet Trappist-1, og alle kan potensielt ha forhold som støtter liv. Astronomer skal nå bruke de kraftigste verktøyene de har for å studere dem nærmere.

et er funnet et helt nytt solsystem i rommet med minst seks planeter - og disse planetene kan ha liv.

Det nye solsystemet har sju planeter og ligger 40 lysår unna jorda. Forskere håper at de i løpet av noen år kan vite mer om det finnes liv der.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen presenterer det nye funnet nå i kveld, men nyheten har vært kjent blant astronomer i flere dager.

Tre av steinplanetene ligger innen det som kalles den beboelige sonen rundt moderstjernen, hvor det verken er for varmt eller for kaldt for flytende vann på overflaten. Flytende vann er en grunnleggende forutsetning for alt liv, som vi kjenner det.

– Dette gir oss et hint om at det ikke er snakk om vi finner en «ny» jordklode, men når. Du kan bare se for deg hvor mange kloder der ute som likner vår, innleder Nasa kveldens pressekonferanse med.

– Dette er den mest spennende oppdagelsen så langt gjort med romteleskopet Spitzer, legger de til.

NASA har funnet et nytt solsystem med 7 planeter, 40 lysår unna jorden. Astronomer skal nå fingranske atmosfærene på de nyoppdagede planetene, for å se om de finner kjemiske signaturer som kan tyde på liv.

Ved å analysere lyset som passerer gjennom atmosfæren til planetene, er det mulig å lete etter såkalte biosignaturer, altså kjemiske spor som kan gi en pekepinn om det finnes liv der.

Så langt er det ikke bekreftet om noen av dem har flytende vann på overflaten, og ytterligere observasjoner fra jord- så vel som rombaserte teleskoper må til for å spikre spesifikasjonene.

– Det er mye arbeid som gjenstår, sier Nasa, og anslår at de kan få god oversikt over forholdene på planetene innen rundt fem år.

Rød dverg

Forsker Sven Wedemeyer ved institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, sier at funnet er lovende.

– At det er funnet så mange planeter som kan være jordlignende på samme sted, det er spennende, sier Wedemeyer.

Han mener funnet gir astronomene en veldig god mulighet til å lete etter liv.

Forsker Sven Wedemeyer

Forsker Sven Wedemeyer ved Universitetet i Oslo forventer at det vil komme mye overraskende nytt om det nyoppdagede solsystemet Trappist-1.

Foto: UiO

I astronomisk forstand er det nye solsystemet rett utenfor vår egen dørstokk. Det er likevel veldig langt unna. 39,13 lysår vekk i stjernebildet Vannmannen.

Stjernen er en kald, rød dverg som det ikke er mulig å se med det blotte øye her fra jorden.

Med sju planeter sirklende rundt seg, tangerer Trappist rekorden for det mest befolkede solsystemet utenfor vårt eget, men det er ikke det som gjør det spesielt.

Spitzer Space Telescope

Forskerne bak oppdagelsen fikk bruke det kraftige romteleskopet Spitzer i 20 dager. Teleskopet ga dem nok data til å bli sikre på at det var sju jordlignende planeter i bane rundt stjernen Trappist-1.

Foto: NASA/JPL

Gode muligheter til å studere

– At planetene sirkler rundt en rød dverg gjør det lettere å observere dem, forklarer Wedemeyer.

Vanligvis blir ekstrasolare planeter druknet i lyset fra stjernen de går rundt. En stjerne som vår egen skinner så sterkt at grønne menn 39 lysår unna ikke ville ha greid å se jorden med de instrumentene vi har.

– Slik er det ikke med Trappist. Stjernen er så svak at det vil være mulig å se lyset fra planetene. Dersom vi analyserer dette lyset, så kan vi lete etter fingeravtrykkene fra gasser som kan tyde på at det er liv der, sier Wedemeyer.

Planet e og f i Trappist-1 systemet

Det er spesielt planetene e og f i Trappist-1 systemet som kan være veldig lik jorden. De sirkler rundt stjernen i et belte som gjør at de får like mye varme fra sin stjerne som vi får fra solen. Bildet viser hvordan de kan se ut, ingen vet hvordan overflaten på planetene egentlig er.

Foto: NASA/JPL

Beste kandidat til nå

– Dersom vi skal se etter liv andre steder enn på jorden, så er nok dette systemet det beste vi har funnet til nå, skriver professor Brice-Oliver Demory ved Universitetet i Bern. Han er en av forfatterne i oppdagelsesrapporten som publiseres i Nature i dag.

Han er spesielt opptatt av hva det kommende romteleskopet James Webb Space Telescope kan finne i det nye solsystemet.

– James Webb har utstyr som kan oppdage gassen ozon dersom den finnes i planetenes atmosfærer, forklarer Demory.

– Finner teleskopet ozon, så kan det være en indikator på at det pågår biologiske prosesser på planetene.

NASA Administrator Charles Bolden Discusses New James Webb Space Telescope

James Webb Space Telescope er fortsatt under bygging, men når det blir sendt ut i rommet neste år kan det gi oss mye mer informasjon om Trappist-1 systemet og mulighetene for at det er liv der.

Foto: Alex Wong / AFP

Alle planetene i systemet er omtrent på størrelse med jorden, og de kan alle sammen ha atmosfære og flytende vann på overflaten.

Det er spesielt de to planetene i midten som er mest jordlignende, og som kan ha lignende forhold som jorden. De får omtrent like mye energi fra sin stjerne som vi får fra solen.