Klimaendringer gjør det vanskeligere å redde truede dyrearter

Forsøk på å redde verdens truede dyr skjer uten at man tar hensyn til klimaendringene. Det kan gjøre arbeidet nytteløst, viser ny forskning.

Iberisk gaupe

Klimaforandringer er ikke tatt med i arbeidet med å redde den iberiske gaupen. Det kan bety at alt arbeidet er nytteløst.

Foto: Wikimedia Commons

Den iberiske gaupen, Lynx pardinus, er verdens mest truede katteart, med bare 250 individer igjen i naturen.

Inntil videre har forsøk på å redde den kostet omkring 750 millioner kroner, som er brukt på avlsprogrammer og bevaring av naturlige leveområder.

Men arbeidet kan vise seg å være bortkastet.

Ny forskning viser nemlig at den iberiske gaupen vil dø ut innen utgangen av århundret med den vernestrategien som brukes i dag.

Les hele saken hos forskning.no.