Fra New York til Oslo på 15 minutter

Oppnådde 20 ganger lydens hastighet – 24 480 km/t - i ubemannet fartøy. Se video.

HTV-21

Dette er bare en tegning av HTV-2 på vei inn i atmosfæren. Originalen beveger seg altfor raskt til å kunne avbildes.

Foto: DARPA

Den amerikanske forskergruppa DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) har kastet seg inn i hypersonisk luftfart, og har testfløyet et supersonisk glidefly i en hastighet på 20 ganger lydens hastighet, eller 24 480 kilometer i timen i atmosfæren. I tre minutter holdt luftfartøyet denne hastigheten, før det opplevde en rekke store forstyrrelser, og ble styrtet i havet.

Hastigheten tilsvarer en flytid fra New York til Los Angeles på tolv minutter. Eller New York til Oslo på i overkant av femten minutter.

Prosjektet, kalt Falcon Hypersonic Technology Vehicle 2, eller HTV-2, er opprettet for å kunne forske på hvordan luftfartøyer oppfører seg i ekstreme hastigheter – hastigheter som er umulig å kopiere i mer kontrollerte former. Det betyr at selve prosjektet ikke presenterer en ny flytype, men at forskerne samler inn informasjon og gjør seg erfaringer om hvilke utfordringer som møter luftfartøyer i disse hastighetene.

Utsatt for 2000 grader celsius

En av de største utfordringene er friksjonen og varmeoppbyggingen. Det er også den største årsaken til at testflygingen, som ble gjennomført i august i fjor, ikke akkurat endte i en kontrollert landing. Det var det andre fartøyet i sitt slag som ble testet, og i helgen ble deler av forskningsresultatene frigitt.

HTV-22

Slik forløp eksperimentet, som ble gjennomført i august i fjor.

Foto: DARPA

Fartøyet ble skutt opp og ut i verdensrommet med en hjelperakett, før den ble styrt tilbake inn i atmorsfæren, og styrt inn i glideflukt. I løpet av flyturen ble fartøyet utsatt for temperaturer oppmot 1930 grader celsius, før det opplevde en rekke kraftige sjokk. Selv om fartøyet klarte å rette seg opp, ble skroget bokstavelig talt revet fra hverandre under de voldsomme forholdene.

LES OGSÅ: Pentagon mistet kontakt med superfly
LES OGSÅ: Her er framtidas soldattransport

«De første sjokkbølgene utsatte fartøyet for mer enn 100 ganger større belastning enn det var designet for å tåle, men det var likevel i stand til å rette seg opp, før vi lot det styrte kontrollert i havet. Det betyr at vi har begynt å lære mer om hypersoniske flyginger», konstaterer DARPA selv i en pressemelding.

Skroget revet av - i mach 20

En uavhengig kommisjon avgjorde at det var friksjonsbeskyttelsen og de varmebestandige materialene som smeltet og ble revet av. Det førte til sjokkbølgene, og til slutt til den kontrollerte styrten i havet.

Likevel var oppskytingen en suksess. Målet er å lære hvordan man skal konstruere og styre hypersoniske flytyper i framtida.

– Forskningsresultatene har gitt store framskritt i forståelsen av hvordan vi må utforme morgendagens hypersoniske flytyper med tanke på varmebestandige materialer. Det er erfaringer vi bare hadde kunnet gjøre oss med faktiske flydata, sier major Chris Schulz i det amerikanske flyvåpenet, som er ansvarlig for prosjektet.

Ny teknologi på trappene

Testflygingene blir garantert fulgt nøye av flyprodusentene. Mens det neppe vil være økonomisk forsvarlig å bruke en oppskytingsrakett i framtidas kommersielle luftfart, er flere nye teknologier på trappene, som scramjet-motorer, som omsetter drivstoff til framdrift på en helt annen måte enn den tradisjonelle turbojetmotoren.

LES OGSÅ: Bilene som kjører av seg selv
LES OGSÅ: Varsler nettrevolusjon i heimen

Et stort antall testflyginger har gitt hastigheter på oppmot Mach 5 med scramjet-teknologi. Også her er DARPA involvert, sammen med forskningsmiljøer verden over. Det er likevel et stykke fram, og scramjet-teknologien er ennå ikke moden for masseproduksjon.

Men hvem er DARPA?

DARPA er Petter Smart-avdelingen av det amerikanske forsvaret, et stort, svart hull for den militære økonomien, og en tenke- og tanketank som utformer ideer og eksperimenterer fram framtidas teknologisk.

Du har kanskje hørt om internett? Darpa oppfant det. GPS? Darpa var helt sentral i innkjøringsfasen. Og eksemplene er flere, og blir flere i framtida, for Darpa er helt sentral i det amerikanske militæret.