Hopp til innhold

Fant nytt Pac-Man-mønster på Saturn-måne

– Dette viser oss at prosessene som som skaper Pac-Man-figurene er mer utbredt enn vi har trodd, sier mannen bak funnet.

Pac-Man

Pac-Man-figuren er varmere enn resten av Saturn-månenes overflate.

Foto: NASA/JPL-Caltech/GSFC/SWRI

I 2010 ble det oppdaga at temperaturforskjellene på Saturns måne Mimas danner et mønster som ligner på den legendariske spillfiguren når det blir visualisert.

Nå har forskere funnet ut at det samme er tilfellet med en annen Saturn-måne - Tethys.

Pac-Man viser varme

Romsonden Cassini-Huygens har gått i bane rundt Saturn siden 2004, og det er Cassinis infrarøde spektrometer som har samla inn termodataene den nye rapporten er basert på.

De områdene på månen som utgjør Pac-Man-formen er varmere enn det resterende arealet.

– Dette viser oss at prosessene som som skaper Pac-Man-figurene er mer utbredt enn vi har trodd. Hele Saturn-systemet, kanskje også Jupiter-systemet, ser kanskje ut som en spillehall fylt med disse figurene, sier Carly Howett, mannen bak rapporten som nylig ble publisert i Icarus, til Science Daily.

Elektronbombardering

Forskere tror den kuriøse formen kommer av at de lave breddegradene på den månesida som er vendt mot moderplaneten blir bombardert med høyenergi-elektroner.

Dette fører til at den delen av månen som blir ramma får den i utgangspunktet luftige overflata omgjort til hardpakka is.

Dermed reagerer den bombarderte delen saktere på temperatursvigningere enn resten av månen, den bruker lengre tid på å varmes opp, og lengre tid på å kjøles ned.

Den "varme" delen av månen ble målt til -184 °c, mens området i Pac-Man-figurens gap var -200°c.

– Det at vi har funnet en ny Pac-Man viser mangfoldet i prosessene som foregår i Saturn-systemet, sier Linda Spilker som er en av forskerne som jobber med dataene fra Cassini.

– Fremtidige Cassini-observasjoner kan komme til å avsløre nye fenomener som overrasker oss og hjelper oss til å forstå utviklinga av Saturns måner bedre, sier hun.