Hopp til innhold

Fant 6000 år gammelt popkorn

Det tradisjonelle kinogodteriet popkorn ble antakeligvis spist 2000 år tidligere enn antatt, av folk i Peru.

Gammelt popkorn

6000 år gammelt popkorn har blitt funnet på Paredones og Huaca Prieta, to arkeologiske funnsteder på nordkysten av Peru.

Foto: Tom D. Dillehay

I dag virker popkorn og kino som skapt for hverandre. Det ble det derimot ikke.

Nye funn tyder på at fortidens mennesker spiste det langt tidligere enn antatt, for over 6000 år siden. Da var det enda flere tusen år til kinoen skulle gjøre sin inntreden.

Forskere har funnet maiskolber, stengler og maisskall på nordkysten av Peru som de daterer til år 4700 før Kristus.

Disse maisrestene er de eldste som noen gang er funnet i Sør-Amerika.

Snacks også da

Det var forskere fra Smithsonian National Museum of Natural History og Washington's History Museum som fant de eldgamle restene av popkornet. De fant også mikrofossiler i maiskolbene.

Mikrofossilene indikerer at maisen ble spist på flere forskjellige måter, blant annet som popkorn.

Fossilene viser også at det bare var en liten del av kostholdet til fortidens peruanere. Med andre ord kan de ha nytt popkornet med måtehold.

Popkornkart

Mais stammer fra Mexico. Nye funn tyder på at mennesker, mer spesifikt peruanere, spiste popkorn 2000 år tidligere enn man hittil har trodd.

Foto: Pamela Belding. STRI

Brukte ikke gryter

– Mais ble først mye brukt i Mexico for nesten 9000 år siden. Våre resultater viser at mais ankom Sør-Amerika bare et par tusen år senere. Da begynte den å utvikle seg til de forskjellige variantene som nå er vanlige i Andean-området.

– Dette viser igjen at mais ankom tidligere enn gryter mange steder, og at det tidlige forsøket på mais som mat ikke var avhengig av kjeler og gryter, sier Dolores Piperno til Huffington Post.

Piperno er en av de som har skrevet rapporten om funnet, som står publisert på nettstedet Proceedings of the National Academy of Sciences. Piperno er blant annet også forsker på Smithsonian Tropical Research Institute i Panama.

Funnet eldre grønnsaksrester

Mais, i form av popkorn, er ikke de eldste grønnsakene forskere har funnet hos fortidens mennesker.

I 2010 fant forskere fossile grønnsaksrester mellom tennene til neandertalere. Det støttet teorien om at neandertalere ikke bare spiste kjøtt. Neandertalere levde mellom 30.000 og 200.000 år siden.

Det var forskere fra Center for the Advanced Study of Hominid Paleobiology som fant disse restene.