Hopp til innhold

Disse fuglene sprer skogbranner

Enkelte fuglearter sette bevisst fyr på skogen for å skremme fram byttedyr.

1508613 Black kites (Milvus migrans) gathering in flocks around bush fire to prey on small animals as these flee the flames, Queensland, Australia.

Flammer og røyk skremmer fram byttedyr. Derfor jakter disse svartglentene ved skogbrannen.

Foto: Jürgen Freund, Jurgen Freund / Nature Picture Library

Vi befinner oss i Nordterritoriet i Australia, en gang på 1980-tallet. Brannmann Dick Eussen har akkurat fått kontroll over en gressbrann ved en vei i Kakadu nasjonalpark.

Det er da han oppdager det: 20 meter lengre bort plukker en liten rovfugl – en plystreglente – opp en ulmende kvist. Den flyr på andre siden av veien og slipper kvisten. Ilden flammer øyeblikkelig opp.

Den dagen slukker Eussen sju branner startet av fugler.

Kan ha oppdaget ild før mennesker

Fuglene som bevisst sprer skogbranner har vært et velkjent fenomen blant Australias urbefolkning. Historier om dette har imidlertid blitt avskrevet som anekdoter – eller i beste fall tilfeldig adferd fra enkelt fugler, uten noe mål og mening.

Nå har imidlertid fenomenet blitt grundig dokumentert i en ny studie publisert i Journal of Ethnobiology. Flere nåværende og tidligere brannmenn – deriblant Dick Eussen – har bidratt med sine erfaringer i studien.

Det finnes gode grunner for at rovfuglene starter branner. Flammer og røyk skremmer nemlig fram byttedyr som fuglene jakter på.

Brunfalk

Brunfalken er en av tre fuglearter er trukket fram som brannstiftere i ny studie. De andre to er svartglente og plystreglente.

Foto: wikimedia commons

Ifølge studien virker det ikke som fuglene driver med ildspåsetting dersom det allerede er god futt i brannen. Dersom den er i ferd med å bli slokt, vil imidlertid enkelte fugler ta grep for å holde flammene i gang.

Det er heller ikke sikkert at denne adferden er unik for fugler i Australia. Fugler i både Amerika, Afrika og Sør-Asia har også blitt mistenkt for brannstifting. Enkelte forskere spekulerer til og med i at fugler kan ha begynt å nyttiggjøre seg av ild før mennesker.

– Det er sannsynlig at grupper av mennesker og rovfugler har oppdaget ild uavhengig av hverandre, som et resultat av lynnedslag, skogbrann eller andre naturlige branner, sier Alex Kacelnik, som forsker på fugleintelligens ved Universitetet i Oxford, til New Scientist.

Skarpe fuglehjerner

– Fuglers intelligens har nok vært undervurdert.

Det sier fugleforsker Jan Over Gjershaug ved Norsk institutt for naturforsking. Han er ikke overrasket over at fugler bruker ild bevisst i jakt, og nevner flere eksempel på utspekulert fugleadferd.

Jan Over Gjershaug

Fugleforsker Jan Over Gjershaug ved Norsk institutt for naturforsking.

Foto: Arnstein Staverløkk / NINA

– Vi vet for eksempel om kråker som bruker biler som nøtteknekkere. De legger ut nøtter i gangfeltet på en vei, og lar bilene kjøre over dem. Når det igjen blir grønn mann flyr de ut i veien å henter de knekte nøttene.

– Et annet morsomt eksempel er krabbehegrer som plukker opp brødbiter, og bruker dem til å lokke til seg fisk.

Han sier at det er liten tvil om at fugler er meget smarte, selv om intelligens kan være vanskelig å definere.

– Intelligens kan for eksempel defineres som fleksibilitet i evne til å løse problemer ved hjelp av tankevirksomhet i motsetning til rent instinkt eller læring. Dette er noe vi ser hos flere fuglearter, særlig hos kråkefugler og papegøyer, sier Gjershaug.