To år i polarlivets tegn

Forsker fra hele verden samles nå til en storsatsning på arktiske strøk.   

 

Fridtjof Nansen
Foto: NRK / NRK

Femti tusen forskere fra seksti land vil i løpet av de kommende to årene gjennomføre mer enn to hundre prosjekter som alle fokuserer på livet og miljøforandringene i polarområdene. 

Toårig polarsatsning

Satsningen er knyttet opp mot Det Internasjonale Polaråret 2007 / 2008. Dette er fjerde gang et slikt år er utlyst, og det arrangeres nøyaktig femti år etter det forrige. 

Ambisjonene til forskerne er svært høye, og satsningen er så stor at polaråret vil vare i to år. Ekspertene mener polarforskningen er nøkkelen til å forstå både de globale klimaforandringene og globale geologiske prosesser.

Storstilt åpning

Det Internasjonale Polaråret åpner med brask og bram i Paris 1. mars. I tillegg blir det egne nasjonale arrangement. I Norge markeres åpningen både i Oslo, Tromsø, Longyearbyen, Ny-Ålesund og på Troll i Dronning Maud Land.

Arrangementet i Oslo blir det klart største. 5000 barn vil være samlet på Rådhusplassen, og H.K.H. Kronprinsen vil foreta den offisielle åpningen. 

Mange utfordringer

Forandringer i klimaet er aller mest merkbare i polarområdene, og presset for å utnytte områdene til for eksempel energiutvinning øker år for år. Dette er et politisk brennbart tema, og ifølge forskerne haster det med å finne ut hvordan miljøinngrepene vil påvirke områdene.

Miljøproblemer og inngrep forandrer også livet til menneskene som bor i områdene. Livet til urbefolkningen er derfor et eget satsningsfelt for Polaråret.   Schrödingers katt med stor polarsending:

Isbre kalver ved Svalbard
Foto: Cape Farewell