En polarnasjon setter strek

I dag blir det internasjonale polaråret avsluttet. Et omfattende, internasjonalt forskningssamarbeid er fullført. Men nye store utfordringer venter for norsk polarforskning.

Antarktis
Foto: STAFF / Reuters

NRK har vært på den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis.

Der gjorde seks nordmenn seg klar til overvintring, mens andre var på vei hjem fra en ekspedisjon til selveste Sørpolen. De er alle viktige bidragsytere til vår forståelse av polarområdene. De er blant fotfolket i det internasjonale polaråret som avsluttes i dag.

Video: - Jeg kommer til å savne barna mine.

Video nsps_upload_2009_3_1_17_57_30_890.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Stor polarnasjon

Norge har vært den tredje største økonomiske bidragsyteren i verden, og har gjennom International Polar Year (IPY) igjen markert seg som en framtredende polarnasjon.

Regjeringen har brukt til sammen rundt 380 millioner kroner fordelt på 30 IPY-forskningsprosjekter. I tillegg er det brukt rundt 20 millioner kroner til formidling- og utdanningsaktiviteter, deriblant 21 større prosjekter.

Antarktis

De er klare for overvintring.

Foto: Eivind Molde, NRK

Dyr sørpolekspedisjon

Forskningsprosjektene har gjennomført omtrent 100 større og mindre feltaktiviteter, ekspedisjoner og tokt . Beltevognsekspedisjonen til Sørpolen er en av de dyreste og mest krevende feltaktivitetene. Den har kostet 70 millioner kroner. USA har betalt en del av dette.

Prosjektene har også utdannet en rekke nye polarforskere. 23 doktorgradsstudenter og 26 postdoc har mottatt stipend og kommer til å levere viktige bidrag til vår forståelse av polområdenes plass i klimasystemet på kloden.

International Polar Year (IPY) er det største internasjonale vitenskapelige programmet på 50 år. Forskere fra 60 land har deltatt, minst 50.000 forskere og teknikere til sammen.

Alt om Polaråret

- Samordningen av ulike målinger gjør at vi nå får et langt bedre grunnlag for videre analyse, og vi kan lettere forstå de endringene som skjer, sier Olav Orheim, leder i sekretariatet for Polaråret.

Moderne teknologi har gjort det mulig å samle inn større mengder klimadata fra polområdene enn noensinne tidligere. Polaråret vil bidra til at IPCC’s framskrivinger vil måtte endres på flere punkter.

Analysen tar flere år

Det kan slås fast allerede nå. Det gjorde den internasjonale styringskomiteen for IPY i en rapport som bla lagt fram i Geneve 25.februar.

Analysearbeidet vil pågå i flere år framover. De første sammenstilte vitenskapelige resultatene vil bli lagt fram på den internasjonale forskningskonferansen IPY Oslo Science Conference i juni 2010. Dit er det ventet fra 3-5000 forskere fra hele verden.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger