Den friskete bjørka gulner først

Lenge har man trodd at høstgule blader har hatt en ren fysiologisk forklaring. Med kaldere vær og kortere dager det regningssvarende for trærne å avslutte fotosyntetiseringen, trekke næringsstoffene ut av bladene og til slutt la løvet falle til bakken. Slik er det nødvendigvis ikke.

Bjørk
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Hør Verdt å vite-innslaget om høstgule bjørketrær i Troms

Forskerne i Tromsø, med professor Ivar Folstad i spissen, har fundert over hvorfor enkelte bjørketrær gulner før de andre. Det kan riktignok være et den ikke har tilgang på like mye vann som treet ved siden av, men forskerne har nå funnet en alternativ og, tror de, mer sannsynlig forklaring:

Tidlig gulning synes å være et ”smart” trekke fra de sunneste trærne. Det er nemlig funnet en sammenheng mellom tidlig gulning og mindre angrep av bjørkemålerlarver. Nå skal forskerne finne ut om bjørkemålerhunnen bevisst velger de minst gule trærne som eggleggingssted, eller om hun fordeler eggene likt.

Dersom det siste er tilfelle, kan forklaringen være at det tidlig gule treet har større motstandskraft som igjen fører til at merkbart færre larver klekkes.

Et argument som taler for at dette er en riktig hypotese, er det faktum at det også er de trærne som blir tidlig gule som produserer mest rakler.

Og mest rakler betyr jo best og sprekest. Samtidig som jo mer pollen betyr økt sjanse for at nettopp det treets gener skal bidra til et spirende frø og etter hvert ei ny bjørk som gulner tidlig og har stor motstandsdyktighet mot infeksjoner og bjørkemålerangrep. I tillegg til mange og store rakler.