Blir aggressive av spill

Voldelige dataspill lærer barn opp til aggressiv adferd. Det slår en omfattende amerikansk undersøkelse fast.

barn og dataspill
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Først var det videovold og nå er det dataspill. Debatten om hvordan barn blir påvirket, først av voldelige filmer og senere av spill, har rullet siden 80-tallet med politikere på den ene siden og medieforskere på den andre. Men medieforskerne som avfeide medievoldens påvirkning, møter nå kraftig motbør. En undersøkelse med 2500 amerikanske barn viser at de som spiller voldelige spill blir mer aggressive enn andre barn også over tid. Det skriver det danske nettstedet ing.dk .

- De kommer i en sinnsstemning, hvor de er konstant på vakt og i større grad oppfatter handlinger som aggressive, sier Dr. Douglas Gentile ved Media Research Lab ved Iowa State University .

Lærer aggresjon

Call of Duty

I spillet Call of Duty 4, Modern Warfare læres spilleren opp til å bli soldat og både angripe fienden med alt fra kniv til helikopter.

Forskerne så på barn i ni-, fjorten- og nittenårsalderen. Deretter vurderte de barnas aggressivitet ved hjelp barnas egen oppfatning av seg selv, lærerne og klassekameratenes mening om dem og gjennom tester.

Målet var å finne ut hvordan de pedagogiske metodene i spillene, ikke bare lærer barna å spille, men også lærer dem å være aggressive.

Og resultatene var foruroligende. Barna som spilte flere voldelige spill, viste i følge undersøkelsen klart større aggresjonsnivå enn resten. Forskerne fant også ut at spillemønsteret påvirker barnas reaksjoner. De som spilte dataspill jevnt fordelt utover uka, var mer aggressive enn de som spilte like mange timer fordel på færre dager.

De spillende barna hadde også en mye en større tendens til å oppfatte en tilfeldig skubb som ondsinnet.

Langvarig virkning

Dataspillenes uheldige påvirkning har kommet fram i flere undersøkeler og den amerikanske psykologforeningen American Psychological Association har vært klar i sin advarsel om sammenhengen mellom aggresjon og voldelige spill.

Medieforskerne har derimot ofte ment at spillene utløser en midlertidig aggresjon like etter at man har spilt. I følge forskerne er dette tilbakevist av undersøkelsen.

- De har nå virkelig klart å påvise at spill har en effekt over lang tid, sier professor Hans Henrik Knoop ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.