NRK Meny
Normal

– Dette kan forandre måte vi behandler hiv-infiserte spedbarn på

På hiv-konferansen i Atlanta i USA gikk folk mann av huse for å høre på presentasjonen av forskerne som mener de har kurert et barn født med hiv.

Dr. Deborah Persaud fra Johns Hopkins' Children's Center i Baltimore

Dr. Deborah Persaud fra barnesenteret til Johns Hopkins sykehuset i Baltimore var en av legene som i går skapte overskrifter over hele verden med sin hivforskning.

Foto: Ap

– Presentasjonen har fått veldig stor oppmerksomhet her i Atlanta, og CNN hadde det på topp i sine nyhetssendinger, forteller Marius Trøseid fra Leger uten grenser på telefon fra den tidligere OL-byen.

Da nyheten kom i går, mente mange at dette er et stort steg for forskningen på hiv-behandlinger av spedbarn og Trøseid er enig.

– Dette er en pasienthistorie som vi kan lære veldig mye av og som potensielt kan endre måten vi behandler hiv-infiserte spedbarn på.

Fikk en aggressiv behandling

Barnet, som i dag er to og et halvt år gammel, har fortsatt spor av hiv i blodet, men ingen virus som ser ut til å formere seg.

Ifølge legene visste ikke moren til barnet selv at hun hadde hiv før det ble oppdaget på en rutinemessig test. 30 timer etter fødsel satte legene barnet på en veldig aggressiv behandlingskur.

De første blodprøvene tydet da på at barnet trolig ble smittet like før fødselen.

En måned etter at behandlingen hadde kommet i gang, hadde nivået av hiv i blodet blitt redusert så kraftig at det ikke var målbart i de rutinemessige laboratorieprøvene.

Mor og barn fortsatte deretter regelmessige klinikkbesøk det neste året, men etter hvert dukket de ikke opp til avtalene. Legene så ikke barnet igjen før det var to år gammelt.

Derfor regnet de med at barnet hadde en veldig høy virusmengde da de igjen undersøket det.

Til deres store overraskelse var testene negative.

Forskerteamet sjekket barnets blod og fant spor av hiv, men det var ingen virus som så ut til å formere seg.

Legen Marius Trøseid fra Asker jobber for Leger Uten Grenser i Kambodsja.

Marius Trøseid jobber for Leger uten grenser og har blant annet jobbet med behandling av hivpasienter både i Tanzania og Kambodsja.

Foto: NRK

Legene mener derfor at barnet ble kurert fordi behandlingen var så poten,t og ble gitt så raskt etter fødselen.

– Det er spesielt to ting man lurer på etter å ha vært til stede under presentasjonen. For det første var det usikkert om barnet var infisert, eller om viruset hadde «lekket» fra moren. For det andre må vi over tid se om hiv-infeksjonen faktisk er kurert, eller om viruset vil komme tilbake etter noen år, sier Trøseid.

Kan redde liv i Afrika

I verden fødes det årlig rundt 300.000 barn med hiv. De aller fleste i fattige land, der bare 60 prosent av de hivsmittede mødrene får behandling. Det er her erfaringene fra USA kan utgjøre en forskjell.

– Det er sjelden at spedbarn i den vestlige verden blir smittet, siden man behandler mødrene på et tidlig stadium i svangerskapet, men i Afrika er det en helt annen historie. Om denne historien gjentar seg hos flere spedbarn, kan dette redde mange liv i fremtiden. For dette er standard behandlingsmetoder med vanlige medisiner som kan gjennomføres på forholdsvis enkle sykehus, sier Trøseid, som selv har jobbet for Leger uten grenser i Afrika.

Ikke revolusjonerende

Birgitta Åsjø er overlege ved mikrobiologisk avdeling ved Haukeland Sykehus og blant de fremste forskerne på aids i Norge. Hun sier nyheten er gledelig, men at den likevel ikke har noen stor konsekvens for hivforskningen som sådan.

– Dette er først og fremst fantastisk for barnet, men er ingen revolusjonerende nyhet. Det som sannsynligvis har skjedd her er at barnet har blitt smittet under forløsningen. Dermed er viruset så nytt at det ikke har kunnet etablere seg skikkelig fordi barnet ble satt på kraftig medisinering. Også i Norge får mor medisinering underveis i graviditeten, og barnet i 4–6 uker etter fødselen.

Tidligere har man påvist ett tilfelle der et menneske har blitt «kurert» for hiv. Den gang var det vært snakk om en transplantasjonspasient der giver hadde en celletype som var med på å stoppe viruset fra å formere seg videre.

– Det er rundt fem år siden vedkommende ble behandlet, og han går fortsatt til kontroll, forklarer Åsjø.

– Dette er en helt ny erfaring som vi ikke har god kunnskap om ennå. Vi må lære av pasientene, mener hun.

Likevel er det fremdeles mye vi ikke vet om hiv og aids.

– Hendelsen i USA betyr ikke at forskerne har kommet nærmere en kur mot aids, slår Åsjø fast, og får støtte fra Trøseid.

– Det er for tidlig å si om dette kan overføres til voksne fordi forskjellene på immunsystemet mellom spedbarn og voksne er ganske store, men det som er viktig her er at vi lærer av enkelttilfellene og driver forskningen videre, sier Trøseid.