- Muslimer kan bli i flertall i Europa

Aldri før har det kommet så mange innvandrere til Europa som nå. Det er ikke utenkelig at muslimene kan bli i flertall, sier innvandringsforsker.

Jenter
Foto: Colourbox

Bare det å snakke om at innvandrere blir i flertall i Europa er vanskelig fordi begrepene som oftest brukes er ladede eller uklare . Men at rekordinnvandringen og fallende fødselstall i Europa, gjør at muslimer kan bli i flertall, det kan vi snakke om syns seniorforsker Jon Rogstad ved Universitetet i Oslo.

Se: Schrødingers katt fra torsdag 18.09.2008 her.

- Jeg tror ikke det er utenkelig at muslimer blir i flertall, sier Jon Rogstad. Han er sosiolog og har forsket på innvandring siden 90-tallet.
- Men jeg kan heller ikke se at det er spørsmålet, men hvordan vi kan unngå konflikter mellom religioner eller grupper mennesker som bruker religion for å skape konflikter.

- Også muslimer har interesse av å ha et harmonisk samfunn med ro og forutsigbarhet, men så er det en liten gruppe av muslimer, og en liten gruppe kristne eller andre grupper som er ute etter å lage bråk.

Rekordstor folkevandring

Det er ingen som registrerer religiøs, etnisk eller kulturell tilhørighet i Europa. Men i følge tall NRK har hentet hos Eurostat kom det ca. 1,2 millioner ikke-europeere til de 28 landene Eurostat overvåker i 1996.

- Det er en omfattende innvandring til Europa i dag. Den er høyere enn noensinne, sier professor Grete Brochmann ved Universitetet i Oslo. Hun har gitt ut en rekke bøker om innvandring og går litt nølende med på å kalle det for en folkevandring.

LES OGSÅ: - Halvparten vil oppleve 100-årsdagen

- Jeg mener at man kan bruke sånne begreper. Det er ikke gitt hva man kan bruke det til, for det er ikke sånn at det er horder i bevegelse, men enkeltindivider som kommer.
I tillegg til Eurostats tall kommer innvandringen til de 31 andre statene FN definerer som Europa og et ukjent, men betydelig antall ulovlige innvandrere som aldri blir registrert. Samtidig føder etniske europeerne så få barn at befolkningen vil bli halvert på to generasjoner .

Fødselstall betyr lite

- Jeg tror ikke vi får oppleve at muslimene blir i flertall, sier Grete Brochmann.

- Gjør det noe om muslimene skulle bli i flertall?

- Det kommer an på hvilke følger det har for samfunnene våre. Jeg er veldig for et liberalt samfunnssystem og veldig for å opprettholde velferdssamfunnet. Muslimer eller ikke, jeg tror ikke det er det viktige. Hvis folk som kommer, er enige med meg så er det fint og hvis ikke og de er i flertall så er det jeg som taper.

I følge Eurostats tall var 63% av de registrerte innvandrerne i 2006 fra land i Asia og Afrika, resten kom fra Amerika og Oseania. Muslimske land har jevnt over mye høyere fødselstall enn resten av verden, noe ekstreme høyreparti og fundamentalistiske kristne forsøkt å slå politisk mynt på. Men fødselstallene i hjemlandene vil ha lite å si for at etniske europeere skal bli i mindretall i Europa.

- De kvinnene som vandrer inn i Europa har generelt høyere fødselstall enn gjennomsnittsbefolkningen. Men allerede deres barn igjen før omtrent like mange barn som gjennomsnittsbefolkningen, sier forsker Lars Østby ved Statistiske sentralbyrå.
– Det er ikke så rart for deres fødselsmønster er preget av akkurat de samme realiteten som alle andre

Uoverskuelig fremtid

Lars Østby har lang erfaring fra innvandringsstatiskk og mener at etniske europeere ikke vil bli i mindretall.
- Da må man veldig langt inn i en fremtid som ingen har greie på. Men la oss holde oss til de 50 årene som demografene prøver seg på. Euroostat forventer at vi i 2060 vil 50 millioner være innvandre og 450 million vil ikke være det. Hvis man er redd for at det skal bli et muslimsk flertall i Europa så vil ikke det kunne skapes av denne innvandringen, men det kan selvsagt skje hvis det skjer en omfattende konvertering til Islam.

- Hvorfor kan det ikke bli et flertall med den fødselsraten og innvandringen vi har i dag fortsetter?

- Hvis man holder alle parameterne som i dag og ganger seg fram noen hundre år vil det blir det, men meg bekjent har man aldri vært i en situasjon hvor alle disse parameterne har vært konstante, fortsetter Østby.
- Befolkningsutviklingen i Europa har vært preget av store endringer. Og det vil vi også oppleve framover.

LES OGSÅ: - AFP en ulykke for landet

Si din mening