Europa kan halveres på to generasjoner

Europeiske kvinner føder 1,5 barn i snitt. Dersom det lave fødselstallet skulle holde seg, vil den europiske befolkningen være halvert på to generasjoner.

Tom huske
Foto: Flicr

Se hele programmet om Europas befolkningsprobelm på Schrødingers Katt torsdag 18. september kl. 1930

Tyskland, Russland og Polen har allerede opplevd fall i folketallet. Ennå fortsetter den europeiske befolkningen å vokse litt, men det kan vi først og fremst takke innvandrerne for. I følge beregninger fra FN skulle folketallet i Europa allerede vært fallende, men på grunn av innvandringen regner EU med at fallet for Europa som helthet ikke kommer før rundt 2030- 2040.

Miljøvennlig og trøblete

- Folketallet i seg selv er ikke et problem. Det er aldersammensetningen som er problemet, sier Nico Keilman. – I dag er det fire yrkesaktive per pensjonist. Om 50 år vil det bare være to yrkesaktive per pensjonist. Med en slik ubalanse blir det problemer med pensjonssystemet.

LES OGSÅ: - Halvparten vil oppleve 100-årsdagen

- Jeg kan ikke se problemet, sier professor Kjetil Storesletten ved økonomisk institutt. – Jeg tror folk ser seg blind på offentlige finanser. Folk mener den eneste løsningen på fremtidens pensjoner er å få flere barn. Det er mulig de er opptatt av at vår kultur ikke skal forsvinne hvis vi bare blir halvparten så mange. Det er mulig de har rett, men bare tenk på det enorme bidraget til miljøet.

Befolkningen raser

- For at en befolkning skal kunne opprettholde seg selv over tid må hver kvinne føde én jente i snitt, forklarer Nico Keilman som er professor i demografi ved Universitetet i Oslo. - Siden det fødes litt flere gutter enn jenter og fordi noen av dem vil dø før de selv får barn, må hver kvinne i snitt føde 2,1 barn.

Med en fødselsrate på 1,5 vil 100 kvinner i generasjonen som nå er i fødeklar bare føde 71 jenter. Hvis fødselsraten holder seg uendret også blant døtrene deres vil neste generasjon igjen bare bestå av 50 jenter. Dermed blir europeerne halvert over to generasjoner hvis man ser bort fra innvandringen. Tar man hensyn til at den forventede levealderen fortsetter å øke som nå og en ørliten oppgang i fødselstallene, vil den europeiske befolkningen være halvert på rundt 75 år.

LES OGSÅ: - AFP en ulykke for landet

Mens det har vært en ørliten økning i fødselstallene de siste årene, er det de færreste forskerne NRK har snakket med som tror det er mulig å få fødselsraten opp på 2,1 igjen.

- Jeg tror politikerne vil reagere og de kommer til drøft tiltak for å å få opp fruktbarhetsnivået. Med en fruktbarhet på 1,8 går utviklingen mye tregere, sier Keilman

- Redusér velferdsstaten

I Norge er fødselsraten 1,9, godt over det europeiske gjennomsnittet, men vi føder altså 10% færre barn enn grensa på 2,1. Også her får vi et problem med en mye større andel eldre i befolkningen Storesletten mener det fins andre løsninger enn å øke antall barnefødsler

- Hvis problemet er at det ikke blir nok skatteinntekter, må man ta inn innvandrer som betaler mye skatt og da må vi ta inn høyt utdannende folk.

- Hvor etisk riktig er det å håndplukke innvandrer slik?

- Det er selvfølgelig etisk feil. Vi burde skamme oss fordi vi tapper det svenske helsevesenet for mange leger og sykepleiere.

- En annen løsning er bare å redusere størrelsen på velferdsstaten. Det kommer til å skje. Vi får et omfang på staten som Sveits eller USA.

LES OGSÅ: - AFP en ulykke for landet

Hva mener du?