Hopp til innhold

Tre menn frifunnet i gruppevoldtektssaken i Bergen

Lagmannsretten frikjenner alle de tre mennene som var tiltalt i den mye omtalte gruppevoldtektssaken i Bergen. – Håper de som forhåndsdømte har fått en lærepenge, sier forsvarer.

Maria Hessen Jakobsen, forsvarer 24-åringen i gruppevoldtektssaken i Hordaland tingrett

FRIFUNNET: Forsvarer Maria Hessen Jakobsen sier 25-åringen er svært lettet etter frikjennelsen.

Foto: Valentina Baisotti

En av mennene ble enstemmig frifunnet.

De to andre mennene ble frifunnet av fem av syv dommere.

Disse to må likevel betale erstatning til kvinnen som var fornærmet i saken. Summen er på 240.000 for hver av de to.

Grunnen til at frikjente personer må betale erstatning, er at beviskravet er annerledes for erstatningsansvar i forhold til straffansvar.

Det betyr at loven stiller mindre krav til sannsynlighet for at lovbruddet har skjedd når det gjelder erstatning, men strengere krav for at personer skal bli straffet.

BT omtalte frifinnelsen først.

Saken som tok av på sosiale medier

Gruppevoldtektssaken skapte store overskrifter og enorm medieomtale da den gikk for retten våren 2023 i Bergen. De fem unge mennene sto tiltalt for ulike forhold, med en mindreårig jente og unge kvinner som fornærmede.

Svært mange viste interesse for saken, og mange møtte opp for å vise støtte i rettssalen – både til de tiltalte og til de fornærmede.

Etter kort tid eksploderte saken også i sosiale medier, blant annet etter at navn på tiltalte og fornærmede ble publisert i sosiale medier. I tillegg la en av de tiltalte ut poster på sosiale medier der han ble beskyldt for å drive «hån» med saken.

Les også Overgrepstiltalt mann (24) la ut Instagram-bilde: «Blitt tiltalt for seksual lovbrudd? Ring meg!»

Tiltalt i overgrepssaken i Bergen

Alt bråket rundt rettssaken påvirket gjennomføringen i stor grad. Det førte blant annet til at saken måtte gjennomføres på en helligdag, noe som ble omtalt som svært uvanlig.

Alt om saken:

Gruppevoldtektssaken i Bergen: Fem unge menn tiltalt for ulike forhold

Mener det er for mye tvil om fornærmedes forklaring

Lagmannsretten understreker at spørsmålet ikke er om retten tror på den fornærmede kvinnen eller ikke.

Likevel er forklaringene til de tiltalte og den fornærmede de mest sentrale bevisene. Disse er sett i lys av hverandre og andre bevis i saken, skriver lagmannsretten i dommen.

Under rettssaken mente aktor at de to mennene hadde blitt enige om hva de skulle si til politiet, men retten mener at man ikke kan trekke den slutningen.

I stedet mener retten at forklaringene styrker hverandre, og om de skulle samkjørt forklaringene, hadde de også kvittet seg med andre bevis.

Lagmannsretten mener at det ikke er bevist utover rimelig tvil at de to mennene skaffet seg seksuell omfang med vold eller truende adferd. Retten sier at tvilen gjelder blant annet hvor fast kvinnen var bundet eller holdt.

Lagmannsretten sier at det er mangel på fysiske og biologiske spor i saken, og at det skal komme de tiltalte til gode.

Kvinnen har forklart at hun ble kommandert til å utføre seksuelle handlinger, men flertallet av dommerne mener dette ikke er truende adferd.

Retten mener heller ikke at kvinnen var så påvirket av alkohol eller bundet slik at hun var ute av stand til å motsette seg handlingene.

Gulating Lagmannsrett i Bergen

Saken har splittet dommerne i lagmannsretten. Det medfører at enkelte må betale erstatning selv om de blir frikjent.

Foto: SIMON S. BRANDSETH / NRK

– Håper å kunne ta tilbake livet sitt

– Min klient er svært lettet. Det har vært en lang og tung prosess å stå i, som alle har hatt sterke meninger om, sier Maria Hessen Jacobsen, som er forsvarer for en av mennene.

Erik Johan Mjelde er forsvarer for mannen som ble frifunnet også i tingretten.

– Min klient ble enstemmig frifunnet i tingretten også, men saken ble ikke ferdig av den grunn. Han har opplevd hets, også mye etter frifinnelsen i tingretten. Han er enormt lettet over at lagmannsretten har kommet til samme konklusjon som tingretten, sier Mjelde.

Plakat av navn på de overgrepstiltalte i Hordaland tingrett hengt opp i Bergen

Slike plakater dukket opp i Bergen da saken gikk i tingretten.

Foto: Privat

– Han håper å kunne ta tilbake livet sitt nå. Han har levd med denne saken i tre år, og den har vært en enorm belastning. Han har vært sykmeldt, og vært psykisk langt nede. Nå kan han endelig legge den bak seg.

John Christian Elden forsvarer den siste mannen som var tiltalt.

– Det fremstår som korrekt ut fra bevisbildet, og vi håper de som forhåndsdømte i sosiale medier har fått en lærepenge om å vente til domstolene behandler saken og alt av fakta kommer frem, sier Elden.

Les også Lagmannsretten stramma inn – men nesten ingen møtte opp for å følgja saka

Overgrepstiltalte hengt ut på sosiale medier

Ikke avgjort anke

Are Nygård Bergh var aktor i saken. Han sier at de ikke har tatt stilling til om de vil anke saken til Høyesterett.

– Vi merker jo oss at det er en frifinnende dom, og nå må vi lese dommen grundig. Og se om det er noe som gir grunnlag for en anke til Høyesterett, sier han.