Stiller tydelig abortkrav til Erna: – Lovnadene sto veldig sentralt for dem som stemte blått

Fersk fylkesleder vil vurdere å trekke seg hvis KrF går inn i Solberg-regjeringen. Samtidig sier han at abortlovnadene på forhånd var så tydelige at de nærmest bør innfris uten forhandlinger.

Dag Sele

SKUFFET: – Personlig er jeg jo skuffet, det kan jeg ikke nekte for. Jeg ønsket meg et annet resultat, sier Dag Sele.

Foto: BERGIT SØNSTEBØ SVENDSEID / NRK

Hordaland KrF hadde den nest største delegasjonen til landsmøtet, og bare fem av de 14 delegatene stemte rødt.

Men at fylkeslederen ikke representerer flertallet i fylkeslagets syn, gjorde han klart allerede da han tiltrådte i februar i år. Dag Sele har nemlig lenge markert seg som en tydelig motstander av regjeringssamarbeid med Frp.

Ni måneder senere vil han vurdere å ta konsekvensene av landsmøtets vedtak om å forhandle om nettopp det.

Sele vil på direkte spørsmål fra NRK ikke avkrefte at han vil gå av som fylkesleder.

– Tar stilling til det senere

– Du har vært veldig tydelig på hva du har ønsket. Hvis det nå blir regjering med Frp, kan du fortsatt være fylkesleder?

– Nå er jeg fylkesleder og har en jobb å gjøre frem til dess. Den er jeg veldig sterkt motivert for å gjøre på vegne av KrF, og sørge for at vi får best mulig gjennomslag. Og så får vi se hvor vi står når landsmøtet skal ta stilling til et eventuelt forhandlingsresultat. Da skal jeg ta stilling til det, når vi kommer så langt.

– Kan det være aktuelt å trekke seg som fylkesleder hvis du ikke synes forhandlingsresultatet blir godt nok?

– Jeg er først og fremst veldig motivert for å gjøre den jobben som nå ligger rett foran oss. Det er en stor oppgave, som jeg har lyst til å være med på. Jeg synes det er veldig interessant og meningsfullt å lede arbeidet i Hordaland KrF. Så det er det jeg fokuserer på nå. Så må jeg ta andre spørsmål etter hvert som de kommer.

HELE PRESSEKONFERANSEN: Erna Solberg fikk flere spørsmål om abortsvaret hun ga bare to uker før KrFs ekstraordinære landsmøte.

Forventer abortseier

Selv om Erna Solberg fredag kveld sa at Høyre kun har lovet å snakke med KrF om abortsaken, ikke å gi dem gjennomslag, er Sele tydelig på at KrF har store forventninger til innfrielse.

– Jeg regner med at endringer i abortloven går gjennom mer eller mindre uten forhandlinger. Det er vi jo mer eller mindre lovet – både forbud mot tvillingabort og endringer i sorteringsparagrafen. Det synes jeg vi har fått så sterke signaler om, at det forventer jeg i alle fall at skal være på plass.

Til BT sier Kjell Magne Bondevik at mange talere på landsmøtet fremstilte det «som altfor enkelt» å fjerne den såkalte downs-paragrafen. Men VG skriver at Høyre har klar en skisse til hvordan det kan gjøres.

– Erna Solberg har jo ikke flertall i sitt eget parti engang, tror du virkelig at dere vil få gjennomslag?

– Det har vært lagt som et veldig sentralt premiss for veldig mange av dem som har argumentert for at vi skulle gå den veien. Og statsministeren har sagt at vi har mye å få gjennomslag for hos dem. Så jeg vil tenke at fallhøyden er veldig stor hvis ikke det ligger et alvor bak det, sier Sele.