Hopp til innhold

Erna Solberg: Dette har vært mitt mål lenge

STATSMINISTERENS KONTOR (NRK): Statsminister Erna Solberg sier KrF i dag har tatt en historisk avgjørelse, mens Siv Jensen ikke vil garantere KrF noen plass i regjeringen.

BLIR SITTENDE: Se statsminister Erna Solbergs reaksjon på at KrF vil inn i regjeringen.

Med 98 mot 90 stemmer valgte KrFs ekstraordinære landsmøte blå side.

Nå starter forhandlingene med regjeringen Solberg.

– KrF har i dag tatt en historisk avgjørelse. De vil søke muligheten for en flertallsregjering med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Det har vært mitt mål lenge. Samarbeidet med de fire partiene har gitt gode resultater så langt, og jeg tror det vil gi gode resultater i fremtiden, sier statsministeren.

Samtidig synes hun det er synd at Hareide vil gå av.

– Jeg har lyst til å si at jeg synes det er synd at Knut Arild ikke ønsker å fortsette som partileder, men jeg har både forståelse og respekt for den avgjørelsen. Jeg har samarbeidet godt med ham i mange år, og vi har hatt mange gode og fortrolige samtaler, og funnet gode løsninger, sier Solberg.

Solberg mener samarbeidet mellom de tre regjeringspartiene og KrF har vært godt og ramset opp flere saker de sammen har fått gjennomslag for.

Solberg trakk fram at KrF er forankret i et kristent demokrati og at det gir et godt grunnlag for den videre diskusjonen som nå kommer.

Frp garanterer ikke KrF-deltagelse

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen vil ikke garantere at KrF får plass i regjeringen.

– Jeg er glad over at KrFs landsmøte anbefaler et forpliktende samarbeid for å unngå at Ap, SV og Sp får innflytelse. Vi har levert mye god politikk sammen, helsekøene går ned og valgfriheten går opp, vi bygger mer vei og bane enn noen gang før, og vi har sikret balanse mellom en streng innvandringspolitikk og en god integreringspolitikk, sier Jensen i en skriftlig uttalelse til NRK.

KrFs nestleder Kjell Ingold Ropstad skal lede forhandlingene. Han sier partiet vil presentere sitt alternative budsjett neste uke. Så vil de komme i gang med forhandlinger så raskt som mulig.

– KrF må se tydelige endringer på fattigdomsbekjempelse og klima, sier Ropstad

Det er ikke tatt stilling til om budsjettforhandlingene og regjeringsforhandlingene vil foregå parallelt.

– Frp er klar for sonderinger med KrF, men jeg har ikke tenkt å forskuttere en regjeringsutvidelse nå. For Frp er det politikken som er viktigst. Derfor kommer vi til å bruke tid på å forankre den videre prosessen i partiet for å sikre at Frps kjernesaker også blir ivaretatt dersom KrF skal inn i regjering.

Grande: Enige om mye

Kulturminitser og Venstre-leder Trine Skei Grande mener de fire partiene er enige om mye.

– Jeg er veldig glad for at KrF har valgt å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt i mange år. Vi har stått sammen med KrF i sentrum i lang tid, og har hele tiden villet fortsette med det. Samarbeidet mellom våre fire partier har gitt gode resultater for viktige saker vi har stått sammen om.

– Samarbeidet med og forhandlingene med KrF vil bygge på enighet mellom oss og KrF. Enten det er tidenes grønneste nasjonale transportplan med historisk satsing på jernbane og kollektivtrafikk, en ambisiøs klimapolitikk og en skolepolitikk med flere gode og kvalifiserte lærere. Vi er enige om at Norge skal ta et betydelig internasjonalt ansvar for verdens fattige og verdens flyktninger gjennom et raust bistandsbudsjett og at vi tar imot en høy andel kvoteflyktninger, sier Grande.

Hun sier at alle som har fulgt KrFs prosess har sett at den har vært krevende.

– Det var også den prosessen Venstre hadde før vi gikk inn i regjeringen. Samtidig har det vært en fremvisning av partidemokratiet som jeg tror mange borgere har hatt glede av å følge med på, og vi håper det kan føre til økt engasjement for demokratiet og deltagelse i partier, sier Grande.

HELE PRESSEKONFERANSEN: Erna Solberg fikk flere spørsmål om abortsvaret hun ga bare to uker før KrFs ekstraordinære landsmøte.

Forsvarer abort-utspill

På KrFs ekstraordinære landsmøte nevnte flere abortsaken fra talerstolen. Mens Ap-leder Jonas Gahr Støre nektet å forhandle om dette, sa Erna Solberg at hun åpnet for å diskutere det.

Med 98 mot 90 stemmer valgte KrF å gå mot høyre, mot partileder Hareides råd.

På statsministerens pressekonferanse etter KrF-avgjørelsen måtte Solberg svare på flere spørsmål om abortutspillet. To uker før KrFs skjebnevalg åpnet Erna Solberg for å forhandle om abortloven.

– Dette er en viktig sak for Kristelig Folkeparti, og som nestlederen utfordret oss på, og spurte om vi kunne forhandle om eller ikke. Vi har fra Høyres side sagt at vi er åpne for å snakke om dette i forhandlinger for å se om vi kan finne løsninger som kan være forpliktende for alle fire partiene, svarer Solberg på spørsmål om hva KrF kan forvente seg.

– Noen har karakterisert abortutspillet som utidig innblanding i KrFs veivalg?

– De som kjenner KrF kan ikke være forbauset over at denne saken er viktig for KrF. Det ville vært rart om det ikke var en del av diskusjonen om veivalget, sier Solberg.

Hun mener Høyre og de andre borgerlige partiene er enige med KrF i noen kjerneverdier.

– Bioteknologi og spørsmål knyttet til sorteringssamfunnet er kjerneverdier, og på noen områder verdier vi deler med KrF; at vi ikke ønsker et sorteringssamfunn.

Solberg sier de ikke har funnet noen løsning på saken, men at de er villige til å forhandle. Hun vil ikke garantere at KrF får fjernet paragraf 2C i abortloven (se fakta).

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier de ikke stiller noe ultimatum om abortkravet.

– Vi stiller ingen ultimatum i forhandlinger. Men vi har gode kort på hånda, og skal gjøre alt vi kan for å få gjennomslag i mange viktige saker. Vi vil komme tilbake til krav senere.

Sa ja til abort-forhandlinger

Det hele startet med et utspill fra Ropstad i VG, hvor han utfordret både Høyre og Arbeiderpartiet på om de var villige til å forhandle om abortlovens paragraf 2c, som gjelder retten til abort i tilfeller der barn fødes med alvorlige sykdommer.

Da svarte Høyre ja, og Arbeiderpartiet nei. Også Høyres regjeringspartnere Venstre og Frp har sagt rungende nei.

I Debatten torsdag forsvarte Solberg standpunktet, og argumenterte med at det i praksis trolig ikke vil føre til noen færre aborter.

Erna Solberg om abort-løfte til KrF

FORSVARTE ABORT-LØFTET: Erna Solberg i Debatten torsdag.

AKTUELT NÅ