Slik har skinner og bommer delt Bergen

BERGEN (NRK): Klima og bom splittet og mobiliserte velgerne. Sakene har også delt Norges nest største by.

Bybanen på Skjold i Bergen

DELT: Bybanen og bompengene splitter Bergen. «Protestpartienes» velgeroppslutning er tydelig avtegnet på kartet.

Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Mer enn noen andre saker har bompenger og klima preget årets kommunevalgkamp.

Disse konfliktlinjene er svært tydelige på kart over Norges nest største by. Valgresultatene til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) og Miljøpartiet De Grønne (MDG), de to partiene som aller mest har båret ved til bompenge- og klimabålene, viser hvordan byen er delt etter valget.

Debutantlisten FNB fikk 16,7 prosent, mens MDG gikk kraftig frem og fikk 9,9 prosent av stemmene i Bergen.

NRK har sett på hvordan disse to partiene gjorde det på valgkretsnivå i byen. Vi har plukket ut partienes topp-valgkretser, der de gjorde det bedre enn i Bergen som helhet.

Grønt langs Bybanen

MDGs beste bystrøk er konsentrert langs en nord-sør-akse gjennom Bergensdalen.

De ble største parti i Bergen sentrum, og deres beste valgkretser ligger i stor grad langs den eksisterende bybanetraseen – frem til og med Paradis, omtrent ved skillet for den ytre bomringen.

Laster kart, vennligst vent...

KLIKK I MDG-KARTET: Her stemte flere enn gjennomsnittet på MDG. Bybanetraseen skjærer gjennom området. Klikk i kartet for resultater! Forhåndsstemmer er ikke inkludert.

– MDG har høyest oppslutning der en ikke betaler så mye bompenger. De har et godt kollektivtilbud, eller de bor så kort innenfor sentrum at de kan gå til jobb. Det blir noe helt annet enn de som bor i de ytre bydelene, der mange er avhengige av bil hver dag, sier valgekspert Johan Giertsen.

Han peker på at MDG og FNB nasjonalt har nøyaktig samme fremgang, med 2,4 prosentpoengs økning fra 2015-valget.

– Det er to motgående bevegelser. Polariseringen gjør at en får skarpe bevegelser i hver sin retning.

Bomprotest rundt byen

For valgkretser som ikke har bybane og er utenfor bomringen, er tallene klare: Bompengemotstanden rår.

I Hordvik valgkrets i Åsane, hvor innbyggerne i mai gjorde kollektivt opprør mot bomplasseringene, stemte hele 41,7 prosent på FNB.

Partiet har hatt soleklart best uttelling i Bergens ytre bydeler, for det meste utenfor den ytre bomringen som åpnet tidligere i år.

Vi har plassert den ytre bomringen i kartet som også viser FNBs beste valgkretser. Å fjerne den ytre bomringen er partiets viktigste sak for den kommende valgperioden.

I tillegg til Hordvik fikk FNB mer enn 30 prosent i tre andre valgkretser: Nyborg, Lone og Ytre Arna.

Laster kart, vennligst vent...

KLIKK I FNB-KARTET: Her stemte flere enn gjennomsnittet på FNB. De har ytre bomring (prikkene) som nabo, og mange av velgerne må passere ringen for å kjøre til nærmeste handelssentrum. Klikk i kartet for resultater! Forhåndsstemmer er ikke inkludert.

Liker ikke bom

Etter valget er Egil Ingvaldsen fra Rådal misfornøyd med resultatet.

– Jeg stemte på FNB. Jeg liker ikke bompengene, sier han.

NRK møter Ingvaldsen på Skjold. Her kan bergenserne allerede benytte seg av Bybanen. Men her har det også nylig kommet nye bomstasjoner på den ytre bomringen som FNB lovet å fjerne dersom de kom til makten. Her stopper også De Grønnes grønne belte i Bergen.

Det var altfor mange stemmer til disse miljøpartiene og venstrepartiene, sier Ingvaldsen.

Erik Ingvaldsen på Skjold

BOMPENGEMOTSTANDER: Erik Ingvaldsen var blant 25.053 bergensere som ga sin stemme til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger.

Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Partioppslutning i Bergen

20,0 %
30093 stemmer
19,8 %
29727 stemmer
16,7 %
25053 stemmer
9,9 %
14925 stemmer
8,6 %
12944 stemmer
5,3 %
7987 stemmer
4,9 %
7329 stemmer
4,7 %
6998 stemmer
3,8 %
5775 stemmer
3,1 %
4621 stemmer
1,5 %
2239 stemmer
0,7 %
1113 stemmer
0,6 %
852 stemmer
0,2 %
312 stemmer
0,1 %
215 stemmer
0,1 %
91 stemmer