Hopp til innhold

Rekorddyr asfalt set vegplanar i spel

På tre år har prisen på asfalt auka med 30 prosent. Det kan gi færre meter med nytt vegdekke i år.

Asfaltering av topplaget i Filefjelltunnelen.

DYRT DEKKE: Prisane på asfalt har skote i vêret.

Foto: Statens vegvesen

– Asfalten lyt vi blø for. Det synest eg ikkje er heilt rett, seier Harald Even Fosse i Fosse Maskin og transport.

Entreprenøren er blant dei som har merka dei auka prisane på asfalt.

Fosse maksin og transport

Dagleg leiar Harald Even Fosse i Fosse maskin og transport (i oransje) er bekymra for auka asfaltprisar.

Foto: Sondre Dalaker / NRK

Éin meter riksveg kosta i snitt om lag 200 kroner meir i fjor enn i 2019.

Det utgjer rundt 200.000 kroner meir for éin kilometer veg.

– Vi får mindre asfalt for pengane i år samanlikna med i fjor, seier Even Sund, som jobbar med vedlikehald av riks- og europavegar i Vegvesenet.

Og prisane stig i ein rasande fart.

Vegvesenet har enno ikkje lyst ut årets kontraktar for asfaltering. Sund forventar likevel at asfaltprisane kjem til å ligge 20 prosent over prisnivået i 2022.

Årsaka er mellom anna dyrare bensin, olje, straum og gass.

Les også: Nå kan brosteinen bli begravd og erstattet av enda mer asfalt i Bergen

Brosteinsgate lappet med asfalt i Bergen sentrum.
Brosteinsgate lappet med asfalt i Bergen sentrum.

Eit langt lerret å bleike

I Vestland har prisen for éin meter fylkeskommunal asfalt blitt 30 prosent dyrare på to år.

– Når kostnadane aukar, får vi gjort mindre, seier avdelingsdirektør for veg og infrastruktur Dina Lefdal, i Vestland fylkeskommune.

Med over 5500 kilometer fylkesveg har Vestland mykje asfalt som skulle blitt lagt.

Tidlegare har Vestland fylkeskommunen sagt at det vil ta 70 år før Vestland fylke kjem rundt med ny asfalt på alle vegane.

– Kostnadane et opp handlingsrommet til å legge meir asfalt, og å gjere vedlikehald på vegane våre, seier Lefdal.

Sliten fylkesveg i Fjaler

Det er mange slitne fylkesvegar i Vestland.

Foto: Oddgeir Sæle / NRK

Samla har Noreg over 44.000 kilometer fylkesveg som må haldast ved like.

Men prisane varierer frå fylke til fylke.

– I fjor hadde vi ikkje ein auke utanom det vanlege, seier prosjektleiar for asfalt og vegmerking, Hilde Heieren, i Viken fylkeskommune.

Dei har ikkje lyst ut årets asfaltkontraktar enno, men ser positivt på prisane for 2023.

– Vi antar at det vil gå noko opp, men vi har ingen signal om at det blir ein drastiske auke.

I Hurdalsplattformen har regjeringa erklært at dei vil få på plass ein forpliktande plan for å redusere vedlikehaldsetterslepet på fylkesvegane.

Då finansminister og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum besøkte entreprenørar i Sogn førre veke, var dei høge asfaltprisane eit tema, utan at entreprenørane fekk lovnader.

Trygve Slagsvold Vedum og Harald Even Fosse

Harald Even Fosse i Fosse maskin og transport tok opp noko av det som bekymrar han mest: asfaltprisane.

Foto: Ingeborg Grindheim Slinde / NRK

– På asfalt må vi sjå om vi må gjere justeringar dersom prisane går opp og ned, sa Vedum.

Utbyggarane skal ta meir av risikoen

Fosse, som driv entreprenørverksemd i Vik i Sogn, fortvilar over at prisen endrar seg frå tidspunktet dei gjer avtale om eit oppdrag, til asfalten skal leggast.

– For å legge asfalt lyt vi betale i staden for å tene pengar.

Etter prisveksten i 2022 skal Vegvesenet som byggherre ta meir av risikoen knytt til prisauken.

Asfalt

Vegen mellom Bondiviki og Fardal i Sogn held på å bli oppgradert.

Foto: Sondre Dalaker / NRK

– Vi vil kompensere entreprenørane for all prisstigning gjennom bruk av SSB's indeks for asfaltering, og ikkje berre for bitumen som før, seier Sund i Vegvesenet.

Bitumen er ein av hovudingrediensane i asfalt. I tillegg blir prisnivået påverka av mellom anna olje, gass, straum og arbeidskraft.

Tidlegare har dette ikkje blitt tatt høgde for når ein har kompensert for prisveksten på asfalt.

I Vik i Sogn er sjefen Fosse Maskin og transport forsiktig optimist.

– Eg håpar vi har nådd botnen og at det skal gå rett veg no, seier Harald Even Fosse.

Les også: Nytt prissjokk på dagligvarer over nyttår: Stiger opp mot 10 prosent