Hopp til innhold

Holdt tilbake bompengetall om gigantprosjektet på E39

Når bompenger regnes med for fergefriprosjektet, går nytteverdien ned med 40 prosent. Regjeringen unnlot å fortelle om tallene i to år.

Alternativ til fjordkryssing Hordfast

HORDFAST: Hordfast-planen innebærer blant annet en bro mellom Os og Tysnes i Hordaland. Den blir i så fall verdens lengste veibro, på over fem kilometer.

Foto: Illustrasjon: Baezeni / Statens vegvesen

Bompenger skremmer vekk mange bilister fra store veiprosjekt, noe som gjør at effekten av prosjektene blir redusert.

Tall Norges Miljøvernforbund har fått tilgang på, viser at for gigantprosjektet Hordfast utgjør bompengeeffekten fem milliarder kroner.

Tallene fra 2016 ble ikke gjort offentlige da prosjektet var på høring i 2017.

Hordfast er en viktig del av norgeshistoriens største samferdselsprosjekt; fergefri kyststamveg langs hele Vestlandet. Planen innebærer verdens lengste veibro over Bjørnafjorden i Hordaland.

Den store trafikknytten har vært et av hovedargumentene for prosjektet.

Det Vegvesenet beregner, er enkelt sagt såkalt forventet trafikk og nytte for trafikantene, minus statens utgifter. En slik analyse av nettonytten viser ikke den totale samfunnsnytten som blant annet arbeidsplasser, verdiskaping, natur- og miljøeffekter.

Fra 13 til 8 milliarder

Hordfast er ønsket av næringslivet, men samtidig omstridt fordi det vil bli svært dyrt og gi store naturinngrep og økt biltrafikk.

Antatt kostnad for Hordfast ble i fjor redusert til 35 milliarder kroner, etter å ha vært 43 milliarder i 2016. Da anslo Vegvesenet at den såkalte nettonytten av utbyggingen blir 13 milliarder kroner fordelt over 40 år.

– 13 milliarder er en betydelig nytte for vårt samfunn, sa statsminister Erna Solberg nylig om dette.

Denne uken fortalte NRK at det er funnet måter å få prisen under 30 milliarder.

Nå kommer det frem av samferdselsdepartementet allerede høsten 2016 ga Vegdirektoratet beskjed om å ta bompenger med i nytteberegningen.

Da ble nettonytten 7,6 milliarder kroner, altså 40 prosent lavere.

Miljøvernere reagerer

Dette tallet ble ikke lagt fram da Stortinget behandlet Nasjonal Transportplan (NTP) og planen for Hordfast var ute på høring våren 2017.

– Hemmeligholdet er alvorlig. Særlig fordi Regjeringen systematisk har argumentert med hvor trafikknyttig Hordfast vil bli, mener samferdselsansvarlig Per Nordø i Norges Miljøvernforbund, som krevde innsyn i dokumentene.

Hordfast og fergefri E39, nye illustrasjoner

DRAMATISK EFFEKT: Miljøvernere og transporteksperter mener det blir dramatisk fall i antall biler over broen med bompenger. Nå får de støtte av de nye tallene.

Foto: Multiconsult / Statens vegvesen

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) sier nytteberegningen inkludert bompenger var ment for regjeringens saksbehandling, ikke for Stortingets behandling av NTP.

– Fordi Stortinget skal kunne sammenligne vegprosjekter med for eksempel jernbaneprosjekter som ikke har bompenger, brukes nyttevurdering uten bompengeeffekten i NTP.

Dessuten sier han det er vanskelig å anslå fremtidige bomtakster.

– Man vet at bompenger reduserer nytteverdien, men det blir kvalifisert gjetning å anslå bompengeeffekten. Hordfast har imidlertid en stor positiv nettonytte både med og uten bompenger.

Per Nordø, Norges Miljøvernforbund

– ALVORLIG: Samferdselsansvarlig i Norges Miljøvernforbund, Per Nordø, sier det er alvorlig at regjeringen har holdt disse tallene skjult.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Sladdet e-poster

E-postkorrespondansen mellom Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet om dette har vært unntatt offentlighet. Nå er den offentliggjort, delvis sladdet.

Statssekretær Skjervold sier han ikke vet hva sladdingen skjuler.

– Intern saksbehandling blir vanligvis unntatt offentlighet, men vi er opptatt av å være åpne om mest mulig.

Han vil ikke konkludere med at det blir ja til Hordfast, selv om han mener nettonytten er stor også med bompengeeffekten.

Samferdselsforsker Morten Welde ved NTNU kritiserte i desember 2016 at styresmaktene ikke tar hensyn til bompengeeffekten når samferdselsprosjekter blir prioritert.

NRK anbefaler