Har funnet kostnadskutt som sender Hordfast-prisen under 30 milliarder

Billigere broer og utsatt firefeltsvei på Stord kan barbere kostnadene til Hordfast med mange milliarder, viser nye beregninger fra Vegvesenet.

Endeforankret flytebro Hordfast

KAN KUTTE KOSTNADER: Skissen viser alternativet med endeforankret bro over Bjørnafjorden på Hordfast. Broen her og over Langenuen kan bli flere milliarder billigere, viser beregninger fra Vegvesenet.

Foto: Statens vegvesen

Bro- og veiprosjektet Hordfast skal bidra til å halvere reisetiden mellom Bergen og Stavanger, og er en sentral del av Norges største samferdselsprosjekt, fergefri E39 på Vestlandet.

Utredningen av kryssingen av Bjørnafjorden mellom Os og Tysnes begynte allerede i 2009. Per i dag ligger det an til byggestart tidligst i 2024. Men hvis Vegvesenet klarer å kutte kostnadene, øker det sjansene både for realisering – og tidligere realisering.

I 2013 regnet man med at Hordfast ville koste 19 milliarder kroner uten moms. Det anslaget viste seg å være altfor lavt. Tre år senere var prisen beregnet til så mye som 43 milliarder kroner, riktig nok med moms inkludert.

Men etter tydelige signaler fra regjeringen om at kostnadene måtte kuttes, er prisen nå på vei ned igjen. I fjor kom Vegvesenet med nye kalkyler som viste at prosjektet kunne realiseres for 35 milliarder kroner.

Og nå viser Vegvesenets interne beregninger at Hordfast kan bli enda billigere. NRK vet at Vegvesenet har funnet ut at man kan få prislappen ned i under 30 milliarder kroner.

– Ja, vi ser på mulige innsparinger. Vi har ikke gjort nøyaktige beregninger, men vi har sett på hvilket mulighetsrom vi har for å komme ned i kostnader. Jeg har tro på at det er mulig å få dette til med en lavere pris, sier prosjektleder for Hordfast i Statens vegvesen, Signe Eikenes.

Hordfast, siste skisse fra Vegvesenet februar 2018

ALTERNATIVT BROFESTE: – Om rundt et år har vi en sikrere pris. Da har vi blant annet tatt et valg om vi vil bygge sideforankret (bildet) eller endeforankret bro over Bjørnafjorden, sier Signe Eikenes i Vegvesenet.

Foto: Statens vegvesen

Kan bygge billigere broer

Det er i hovedsak to momenter som gjør at Hordfast-prisen nå kan bli på under 30 milliarder kroner.

Det første handler om selve brobyggingen. Vegvesenet har gjort beregninger som viser at det kan kuttes i utgiftene til materialvalg og -mengde, samt til planfasen, på hovedbroen over Bjørnafjorden og den mindre broen over sundet Langenuen mellom Stord og Tysnes.

Etter det NRK forstår, er innsparingspotensialet på broene hele fem milliarder kroner, selv om et mindre beløp trolig er mer sannsynlig.

– Vi tror kanskje vi har lagt inn ganske høye kostnadstall, og at vi kanskje skal komme litt ned. Det er noe vi skal jobbe videre med i tiden som kommer, sier prosjektleder Eikenes.

Den andre store innsparingsmuligheten er egentlig ikke en innsparing – men en utsettelse, som nok vil bli møtt med delte meninger. Et forslag som nå nemlig diskuteres svært seriøst blant veiplanleggerne, er å utsette byggingen av den planlagte firefeltsveien på Stord.

Besluttes det at broen over Langenuen skal gå til Raunholm på Stord, og gjør firefeltsveien derfra til Ådland til et eget, utsatt byggetrinn, vil det kunne spare det som da blir første del av Hordfast-prosjektet for inntil fire milliarder kroner.

– Vi har sett på om det er noe av veien vi kan utsette å bygge. På Stord har vi en noenlunde vei, og den utbyggingen kan kanskje vente til et byggetrinn to. Å utsette den strekningen vil nok bli diskutert, sier prosjektleder Eikenes.

Hordfast traseer

ALTERNATIVER: Firefeltsveien på Stord skal bygges enten fra Raunholm eller Agdestein i nord, avhengig av hvilken trasé man velger over Tysnes og sundet Langenuen, og sørover til Ådland.

Foto: Statens vegvesen

Hvis man velger alternativet der broen krysser Langenuen lenger sør, slik at den i stedet kommer i land ved Jektevik på Stord, må det bygges mer vei på Tysnes i første byggetrinn. Da blir det også en kortere veistrekning på Stord som kan utsettes, noe som vil avkorte innsparingen i første byggetrinn.

Men får man grei uttelling på broinnsparingene, og velger bro til Raunholm og utsatt Stord-vei, vil altså prislappen kuttes fra dagens 35 milliarder til under 30 milliarder kroner.

Signe Eikenes

– VELDIG LØNNSOMT: – Hordfast er et veldig lønnsomt og godt prosjekt, mener prosjektleder i Vegvesenet, Signe Eikenes.

Foto: Jon Bolstad / NRK

– Har mye å gå på

Tross at kostnadsberegningene allerede er nedjusterte én gang, mener prosjektlederen det ennå finnes kuttpotensial som ikke betydelig vil svekke Hordfast som helhet.

– Det spørs hvilke kostnader du kutter. Hvis du kutter, men samtidig klarer å beholde reisetiden, så blir jo prosjektet enda mer lønnsomt. Hordfast er et veldig lønnsomt og godt prosjekt, som har mye å gå på, sier Eikenes.

Etter planen sendes kommunedelplanen for Hordfast til Kommunaldepartementet i oktober. Etter at den er vedtatt, vil Vegvesenets folk sette fullt fokus på reguleringsplanarbeidet.

Vegvesenet hadde nylig ute en anbudskonkurranse om konseptutvikling på Bjørnafjorden-broen. To konsulentgrupperinger skal fremover blant annet jobbe videre med hvordan man kan spare penger på materialvalg.

Når konsulentene har kommet frem til et resultat, og man har sett nærmere på mulighetene for å skille Stord-veien ut i et eget byggetrinn, kan Vegvesenet si mer om hvordan den endelige prisen på Hordfast blir.

Alt tyder altså på at beløpet blir kuttet betydelig fra dagens 35 milliarder, og blir langt lavere enn de 43 milliardene man på det meste regnet med.

– Om ca. et års tid tror jeg vi har nye tall på bordet, sier Eikenes.