Internasjonale eksperter skal vurdere om Bybanen foran Bryggen kan ødelegge verdensarven

Unescos verdensarvkomite ber internasjonale eksperter vurdere hva bybanetraseen kan bety for verdensarvstatusen på Bryggen.

"Mot Vågen", vinnarutkast arkitektkonkonkurranse Bergen

SLIK KAN BRYGGEN BLI: Skissen viser vinnerutkastet til en arkitektkonkurranse fra tidligere i år. Den viser hvordan Bybanen foran Bryggen kan bli seende ut.

Foto: Asplan Viak m.fl.

I flere år har debatten om bybanetraséen foran Bryggen vært en betent sak i bergenspolitikken. Også ved årets kommunevalg har saken vært et stort tema.

Selv om bystyret for over tre år siden vedtok at bybanen skulle gå foran Bryggen, er siste ord slett ikke sagt om trasevalget.

Nå har Unescos verdensarvkomite bedt Norge lage en konsekvensutredning av traseen.

Bergen kommune skal sammen med riksantikvaren og fylkeskonservatoren hyre inn en gruppe internasjonale eksperter.

– Det vi ber om er at disse internasjonale ekspertene skal se på bybaneforslaget, sier byantikvaren i Bergen, Johanne E. Gillow.

Johanne Gillow

VIL HA KONSEKVENSUTREDNING: Byantikvaren i Bergen, Johanne E. Gillow, vil hyre internasjonale eksperter til å gjøre en vurdering av om verdensarvstatus kan være i fare.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Viktig med avklaring

«UNESCO nasjonalt og internasjonalt har bede om ei utgreiing om saka [ ...] Det viser at UNESCO har merksemd på saka og konsekvensene Bybanen vil kunne få for
verdensarven», skrev Riksantikvaren til kommunen i fjor.

Spørsmålet er hvordan en bybane foran Bryggen vil påvirke Bryggen som verdensarv. Vurderingen skal skje i to faser: Først på skissestadiet, og senere i reguleringsplanen.

– Vi holder på med finpussingen av oppdragsbeskrivelsen i samarbeid med kulturminnemyndighetene. Vanligvis er dette noe som skjer seinere i prosessen, men nå gjør vi dette tidligere fordi vi alle mener at dette er en viktig avklaring, sier Gillow.

Riksantikvaren, fylkeskonservatoren i Hordaland og Unesco sitt faglige rådgivningsorgan Icomos, har tidligere gitt uttrykk for at de helst skulle sett det ikke ble etablert bybane i området.

Likevel har de konkludert med at traseen kan aksepteres, dersom visse krav blir innfridd.

Det er heller ikke foran Bryggen, men ved Finnegården nærmere Torget, at konfliktnivået med verdensarven er høyest.

Bryggen i Bergen, september 2019

SLIK ER DET I DAG: Bryggen i Bergen har en årsdøgntrafikk på rundt 10.000 biler.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Kan føre til endringer

Ekspertene som skal gjøre vurderingen vi få tilgang til alle rapporter og alt arbeid som er gjort knyttet til vedtaket om Bryggen-traseen.

– Vi ønsker vurderingen fordi vi selvfølgelig ikke ønsker å true verdensarven, sier Solveig Mathiesen, prosjektleder for regulering av bybanen i Bergen kommune.

Konsekvensutredningen kan være med å avgjøre om det vil gjøres endringer i prosjektet.

– Det vil jo komme an på vurderingene, men vi vil følge opp anbefalingene i rapporten, sier Mathiesen.

– Man skal være klar over at en slik konsekvensutredning vil kunne konkludere med en fraråding. Samtidig kan den også slå fast at det kan gå fint ved gitte avbøtende tiltak, sier Ole Søe Eriksen, seniorrådgiver hos Riksantikvaren.

– Vil verdensarvkomiteen kunne ha siste ord om bybane langs Bryggen?

– De vil i alle fall ha siste ordet i forhold til verdensarvstatusen og verdensarvverdiene, sier Eriksen.

Også byråden for byutvikling er positiv til utredningen.

– Jeg har ikke oppfattet at noen ønsker å gjøre noe som kommer i konflikt med Bryggens status som verdensarvsted. Alle er opptatte av Bryggens fremtid og status. Derfor er det viktig at vi bestiller rapporten og får best mulig grunnlag til å fatte en beslutning, sier byutviklingsbyråd Rune Bakervik (Ap).

Bybanen over Bryggen

FORAN BRYGGEN: Selve kaien foran Bryggen, der det er vedtatt at Bybanen skal erstatte bilveien som går der i dag, står ikke på verdensarvlisten til Unesco.

Foto: Nils Eivind Horneland / Illustrasjon