Hopp til innhold
Altinn-illustrasjon
Foto: Ole / Mosvold Larse Berg-Rusten / NTB Scanpix

Meldinger til barnevernet forsvant

Oppsummert

Flere norske kommuner har avdekket at alvorlig svikt i et meldingssystem som har ført til at bekymringsmeldinger til barnevernet fra politiet ikke har kommet fram. 244 norske kommuner kan være rammet av feilen, som ligger i et system laget av Visma.

 • Bergen: Tusenvis av meldinger fra barnevernet har ikke kommet fram

  Over de siste fem årene kan så mange som 3800 meldinger fra barnevernet aldri ha kommet fram til mottakeren, skriver Bergens Tidende.

  Bergen kommune oppdaget svikt i datasystemene i juli, etter at det tidligere i sommer kom fram at bekymringsmeldinger fra politiet ikke har nådd fram til barnevernet i norske kommuner.

  Hittil har saken handlet om under 200 meldinger nasjonalt.

  Etter en intern granskning av sine egne systemer har Bergen funnet to lignende saker i kommunen.

  Problemet går helt tilbake til 2018, og det kan være snakk om at så mange som 3800 meldinger ut fra barnevernet i den byen alene ikke har kommet fram til mottakerne.

  I tillegg har Bergen kommune sendt over 1300 meldinger med taushetsbelagt informasjon, som aldri er blitt mottatt av offentlige og private virksomheter.

  – Vi tar disse sakene på høyt alvor. Etter at sakene kom fram i sommer, bestilte jeg en gransking av all kommunikasjon inn og ut av barnevernstjenesten. Vi skal være helt sikre på at viktig informasjon kommer fram, sa byråd Line Berggreen Jacobsen (Ap) i sin redegjørelse til helseutvalget i dag.

  Hun sier at barnevernstjenesten nå går igjennom meldingene for å skaffe seg oversikt over hvilke konsekvenser feilen har fått.

  – Dette er et manuelt og tidkrevende arbeid. Vi jobber intensivt med å få oversikt over omfanget. Vi har også tatt kontakt med statlige instanser for å gjøre dem oppmerksomme på feilene vi har funnet i Bergen, sier hun. (NTB)

  Byråd Line Berggreen Jacobsen i Bergen Ap
  Foto: NTB
 • Totalt 172 meldingar frå politiet vart ikkje lesne av barnevernet

  I perioden 2018 til 2023 blei 172 bekymringsmeldingar sendt frå politiet via Altinn, men ikkje opna av mottakar, eller opna for seint. Dette er den samla oversikta for alle politidistrikta som politiet går ut med i dag. Av desse 172 bekymringsmeldingane var 168 av sakene likevel kjende for barnevernet. Fire av sakene, som omhandlar åtte barn, var ikkje kjende for barnevernet, skriv Politidirektoratet i ei pressemelding.

 • 52 uåpnete meldinger til barnevernet fra Øst politidistrikt

  – I vår gjennomgang av distriktets forsendelser til barnevernet via Altinn, har vi funnet 52 saker som ikke er åpnet av mottaker.

  Det skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

  For to uker siden ble det kjent at meldinger fra politiet i hele landet ikke hadde nådd fram til mottakeren. Politiet hadde flere steder benyttet kommunikasjonskanalen Altinn uten at mottaker i kommunen hadde fått brevene. Det oppsto dermed usikkerhet om bekymringsmeldinger til barnevernet kunne ha blitt liggende ulest.

  – Etter at vi ble kjent med at kommunene ikke har mottatt alle forsendelsene i Altinn, har Øst politidistrikt vært i dialog med kommunene og barnevernskontorene for å kartlegge om innholdet i forsendelsene var kjent gjennom andre kanaler eller i øvrig dialog med politiet, sier konstituert politimester Geir Solem.

  – Så langt har vi ikke avdekket noen saker av akutt eller alvorlig karakter som barnevernet ikke er kjent med, eller hvor barna ikke er fulgt opp på annet vis, fortsetter Solem.

  Solem forteller at nå har skjerpet inn gjeldende rutine til at alle bekymringsmeldinger skal sendes per brev.

  – For å være på den sikre siden, har vi uansett sendt samtlige uåpnede meldinger til barnevernet på nytt, per brev, legger han til.

  Stasjonssjef Geir Solem
  Foto: Nina M. Eriksen / NRK
 • Alle bekymringsmeldinger i Sørvest politidistrikt har kommet fram

  Sørvest politidistrikt har gjennomført en manuell kontroll av alle bekymringsmeldinger sendt via Altinn. Alle disse er lest av kommunene via andre kanaler.

  Politidistriktet har funnet 78 uleste saker sendt til kommunene via Altinn. 14 av disse er bekymringsmeldinger, mens de øvrige uåpnede sakene gjelder oversendelse av dokumenter.

  Gjennomgangen viser at alle de 14 bekymringsmeldingene likevel har kommet fram til barnevernet via brev eller andre kanaler.

  – Det er betryggende å vite at bekymringsmeldingene til barnevernet har nådd fram. Denne kartleggingen har vært høyt prioritert, og viser at arbeidet med bekymringsmeldinger er godt fulgt opp av våre ansatte, sier politimester Hans Vik i en pressemelding.

  I forrige uke ble det kjent at meldinger fra politiet i hele landet ikke hadde nådd fram til mottakeren. Politiet hadde flere steder benyttet kommunikasjonskanalen Altinn uten at mottaker i kommunen hadde fått brevene. Det oppsto dermed usikkerhet om bekymringsmeldinger til barnevernet kunne ha blitt liggende ulest.

  (NTB)

 • Trøndelag: 14 bekymringsmeldinger ulest via Altinn

  Trøndelag politidistrikt har så langt funnet 9 uleste bekymringsmeldinger og 5 uleste underretninger som ble sendt fra politiet til kommunene via Altinn, alle skulle til barneverntjenesten og er å anse som bekymringsmeldinger. Barnevernet har mottatt alle 14 sakene, og de er bekreftet fulgt opp gjennom annen dokumentasjon i sakene.

  – Gjennomgangen i Trøndelag politidistrikt viser at de 14 bekymringsmeldingene sendt fra politiet til kommunene har nådd barnevernet og er fulgt opp. Det er vi selvsagt glade for, sier fungerende politimester Elisabeth Rise i Trøndelag politidistrikt.