Hopp til innhold

Bekymringsmeldinger fra politiet nådde ikke kommunene

Datasvikten vekker sterke reaksjoner. Politiet er ikke sikre på om alvorlige saker kan ha forsvunnet.

Byrådsleder Rune BAkervik (Ap) og Line Berggreen (Ap) på pressekonferansen om saken.

Byråd Line Berggreen Jacobsen (Ap) og byrådsleder i Bergen Rune Bakervik (Ap) på tirsdagens pressekonferanse om datasvikt-saken.

Foto: Tuva Åserud / NTB

Bekymringsmeldinger politiet har sendt via meldingstjenesten Altinn, har ikke nådd frem til kommunene.

Det opplyste politiet tirsdag formiddag.

Politidistriktene har nå fått beskjed om å umiddelbart stanse all oversendelse av dokumenter til kommunene via Altinn. Det bekrefter Politidirektoratet til NRK.

Les også Barnevernet fikk ikke viktige dokumenter fra politiet på to år – advarer andre

Altinn-illustrasjon

– Politiet har trodd at mottakere har mottatt og håndtert bekymringsmeldingene vi har sendt dem. Når det viser seg at mottakere ikke har åpnet meldingene fordi de ikke har vært klar over at de har mottatt dem, er det alvorlig, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik.

Foto: Artur do Carmo

Etter 30 dager forsvinner innholdet i meldingene automatisk fra systemene.

– Meldingene kan rekonstrueres, og politidistriktene vil gå i gang med dette, skriver politiet.

Forrige uke ble det kjent at barnevernet i Lillehammer ikke hadde mottatt viktige dokumenter fra politiet på to år.

– Dette er et nasjonalt problem

Byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik (Ap), sier at dette er en alvorlig sak.

– Dette er et nasjonalt problem som kanskje gjelder politidistrikt over hele landet, sier han.

Han sier at politiet fra 2020 og frem til i dag har oversendt dokumenter til Bergen kommune via Altinn. Disse har ikke kommunen hatt tilgang til.

Byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik (Ap).

Byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik (Ap).

Foto: Tuva Åserud / NTB

– Dokumentene har ikke vært synlige i innboksen, og kommunen ble ikke varslet om dokumentene. Helt konkret er det slik at de som skal motta disse oversendelsene, må være tildelt to spesifikke roller i Altinn, som for oss har vært ukjente, sier han.

Han sier at politiet må redegjøre for hvordan dette kunne skje, hvor stort omfanget er, og hva konsekvensene blir.

Les også Elever hadde eksamenstrøbbel også fredag: – Kommer til å klage

Sivert Røymo, leder for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal.

– Først denne uken har Politidirektoratet skjønt alvoret. Myndighetene har reagert for sent, sier Bakervik.

– En feil fra politiet

Byråd Line Berggreen Jacobsen (Ap) sier at 77 meldinger er sendt barnevernstjenesten i Bergen gjennom Altinn.

– 25 av meldingene er bekymringsmeldinger. 10 av disse har ikke barnevernstjenesten kjent til fra før, sier Berggreen.

Totalt skal 118 meldinger ikke ha kommet frem til kommunen gjennom Altinn.

– Dette er ikke en svikt av barnevernstjenesten, men en feil fra politiet som har gjort at barnevernstjenesten ikke har kunnet følge opp meldingene, sier Berggreen.

– Kan være ekstremt alvorlig

Barneombud Inga Bejer Engh sier at staten må sikre at alle kommuner har systemer for å motta bekymringsmeldinger uansett kanal.

Barneombud Inga Bejer Engh ifbm Spydeberg-sak

Barneombud Inga Bejer Engh.

Foto: Tom Balgaard / NRK

– Det er alvorlig hvis politiet har begynt å sende bekymringsmeldinger i et nytt system, uten at statlige barnevernsmyndigheter og Politidirektoratet har sørget for at alle kommuner er innforstått med dette, sier hun.

Konsekvensene kan være ekstremt alvorlige for barna det gjelder, sier hun.

Det kan føre til at barn som lever i uholdbare situasjoner ikke fanges opp og gis nødvendig hjelp. At et barn i en vanskelig familiesituasjon ikke blir fulgt opp kan være ekstremt alvorlig, sier hun.

Tor Bernhard Slaathaug fra Stiftelsen Rettferd sier til NRK at vanskeligstilte barn kan miste avgjørende dokumentasjon i fremtidige oppreisings- og erstatningssaker som følge av denne svikten.

Denne skandalen kan potensielt ha ringvirkninger i 10–20 år frem i tid, sier han.

– Trussel mot rettssikkerheten

Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier til NRK at bekymringsmeldinger til barnevernet er en kritisk samfunnsfunksjon.

– Meldinger som ikke når frem kan ha betydning for liv og helse. Dette kan ha utgjort en trussel mot rettssikkerheten til barn og unge. I lys av dette forventer jeg at politiet nå går grundig gjennom sine system, og sørger for at feilen blir rettet, sier hun.

Direktør for barns rettigheter i Unicef Norge, Kristin Oudmayer, sier til NRK at saken er bekymringsfull.

– Dette kan ha ført til at barn som opplever alvorlig omsorgssvikt, vold eller overgrep, ikke har fått den hjelpen de har krav på. Og at de har lidd, og kanskje fortsatt lider, unødvendig lenge, sier Oudmayer.

Var ikke ment til den type meldinger

Avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet, Andreas Rafaelsen, sier til NRK at tjenesten politiet brukte til å sende bekymringsmeldingene, er ment for straffesaker.

– For å få full oversikt har vi nå dialog med politiet og bistår dem i å rydde opp. Vi vet ikke hvor mange kommuner det gjelder, sier Rafaelsen.

Justisdepartementer sier til NTB at de forventer grundige undersøkelser og tiltak.

– Har tett og god dialog

Vandvik sier at de antar at de mest alvorlige sakene har blitt fanget opp.

– Men vi kan likevel ikke være sikre på det. Det viktigste nå blir å skaffe oss en god oversikt slik at vi kan bidra til at de som trenger hjelp og oppfølging. Vi har tett og god dialog med berørte aktører, og har høy prioritet på å skaffe oss oversikt raskt, sier Vandvik.

Til NRK sier Vandvik at de er usikre på hvor lenge dette har pågått.

Fra 2020 ble Altinn en del av Digitaliseringsdirektoratet i Norge. Fram til 2019 var det forvaltet av Brønnøysundregistrene.

– Vi har ikke fått tilbakemeldinger på at meldingene våre ikke er fanget opp. Så vi har bare lagt til grunn at de ble mottatt og fulgt opp, sier Vandvik.

Tidligere i sommer ble det kjent at også bekymringsmeldinger til barnevernet ikke hadde nådd frem. Selskapet Visma står bak datasystemene som sviktet.

AKTUELT NÅ