Hopp til innhold

Køprisings-effekten fortsetter: – Køene er langt på vei borte

Byråden jubler over at trafikknedgangen har stabilisert seg. Vegvesenet kaller trafikksituasjonen i Bergen vesentlig forbedret etter at bompengene økte i rushtiden.

Gravdal

934.000 FÆRRE PASSERINGER: Elbilandelen øker og totaltrafikken går ned i bomringen i Bergen. Totalt har det vært 934.897 færre passeringer med diesel-, bensin- og hybridbiler i februar, mars og april i år enn i samme måneder i fjor.

Foto: CHARLOTTE HAARVIK SANDEN

Ferske tall fra BT Signaal, som drifter bompengeringen i Bergen, og Skyss, som drifter kollektivtransporten, tyder på en varig dreining til en ny trafikkhverdag i byen etter innføringen av tidsdifferensierte bompenger.

– Trafikkavviklingsmessig og for fremkommeligheten ser ordningen ut til å være en suksess, sier Kristian Bauge i Statens vegvesens styrings- og strategistab.

Før innføringen 1. februar anslo ekspertene en totalnedgang på 0-3 prosent i bomringpasseringer. Februartallene viste langt større nedgang – seks prosent.

Vi har nå et bedre grunnlag for å si at rushtidsavgiften fungerer.

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap)

Nedgangen økte i april

Den gangen ville Bauge og kollegaene vente til tre måneder var gått med å konkludere rundt køprisingseffekten.

Nå er tallene for februar, mars og april klare. Sammenlignet med tallene for samme måneder i fjor, er de lystig lesning for alle som har kjempet for mindre biltrafikk og bedre luftkvalitet i Bergen:

  • 419.128 færre passeringer gjennom bomringen totalt.
  • 515.769 flere elbilpasseringer – altså 934.897 færre passeringer med diesel-, bensin og hybridbiler totalt.
  • Nedgang på hhv. 6, 5 og 7 prosent i februar, mars og april i totalt antall passeringer i bomringen på hverdager i normaluker.

Trafikken på omkjøringsveiene Straumevegen og Hardangervegen har riktig nok økt, men bare marginalt sammenlignet med nedgangen i bomstasjonene. NRK har tidligere anslått at 4000 bergensere lar bilen stå.

Trafikksituasjonen i Bergen nå [...] er en vesentlig forbedring. Vi har nesten ikke forsinkelser i rushtidene.

Kristian Bauge i Statens vegvesen
Kristian Bauge, Statens vegvesen

Kristian Bauge i Statens vegvesens styring- og strategistab

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

Økte billettinntekter for Skyss

Det betyr lavere bominntekter, og potensielt økt nedbetalingstid. Samtidig viser Skyss' ferskeste tall stabilt høyere inntekter.

– Billettinntektene har økt med 4,7 prosent i første tertial sammenlignet med samme periode i fjor, sier markedssjef Hanne Alver Krum.

Hun påpeker at økte billettpriser påvirker noe, og kan ikke slå fast nøyaktig hvor mange flere som reiser kollektivt.

– Men vi ser at det er en positiv utvikling både i billettinntekter og antall reisende.

Hanne Alver Krum

Salgs- og markedssjef Hanne Alver Krum i Skyss

Foto: Skyss

– Nesten ikke forsinkelser

Vegvesenet liker den nye trafikksituasjonen, som kommer som en følge av at køprisingen fører til det de kaller trafikkavvisning.

– Som du viser til, var vårt estimat 0-3 prosent avvisning. Effekten er foreløpig sterkere enn det, og det er veldig positivt for trafikksituasjonen i Bergen, sier Kristian Bauge.

Med unntak av fortsatt sporadisk kødannelse på vestre innfartsåre, noe Vegvesenet antar skyldes veikapasitet og ikke køprising, flyter trafikken bedre enn før.

– Trafikksituasjonen i Bergen nå, sett mot eksempelvis for ett år siden, er en vesentlig forbedring. Vi har nesten ikke forsinkelser i rushtidene, sier Bauge.

Anna Elisa Tryti

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap).

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Rushtidsavgiften fungerer

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) jubler også over det som tegner til å være en stabil nedgang i biltrafikken i en by som lenge har slitt med luftforurensing.

– Vi har nå et bedre grunnlag for å si at rushtidsavgiften fungerer. Trafikken fordeler seg mer over døgnet, køene er langt på vei borte, og det er økende nedgang i trafikk gjennom bompengeringen, sier Tryti.