Hopp til innhold

Bergen har knekt luftkvalitetskoden: – For få år siden måtte vi holde barna inne

Fem kommuner hadde for mye svevestøv i fjor, alle fem på Østlandet. I Bergen har de klart å friskmelde luften.

Luftkvalitet i Bergen

BERGEN: I Bergen har man klart å rette opp i de langvarige problemene med luftkvalitet.

Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

I dag kom Miljødirektoratet med oversikten over luftkvaliteten i norske kommuner i fjor.

Ringsaker, Bærum, Drammen, Lørenskog og Oslo brøt grenseverdiene for svevestøv i 2022. Det er fem kommuner mer enn året før.

– Ikke overraskende, sier seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Line Merete Karlsøen.

Det begrunner hun blant annet med nye retningslinjer fra regjeringen. Fra og med 1. januar 2022 kom det nye og lavere grenser for hvor mye svevestøv som er tillatt i utendørsluften.

Likevel brøt Oslo, Drammen og Lørenskog også de gamle grenseverdiene i fjor, påpeker direktoratet.

Luftforurensning / Fartsgrenser

FORURENSNING: Totalt fem kommuner brøt de lovpålagte grenseverdiene for svevestøv.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Svevestøv er små partikler i luften som for eksempel dannes av bilkjøring på asfalt, eksos eller når folk fyrer med ved i peisen.

Høye nivåer av svevestøv er en av de viktigste miljøårsakene til for tidlig død.

Det kan føre til sykdom i luftveiene og hjerte- og karsykdommer.

Det er flere grunner til at noen kommuner har mer svevestøv enn andre.

– Det kan være en kombinasjon av høy befolkning og værforhold. På Østlandet har de ofte lengre og tørrere perioder på våren, sier Karlsøen.

Opptur i vest

Over fjellet, i Bergen kommune, har de derimot klart å holde seg innenfor grenseverdiene. Det er miljøbyråd, Ingrid Nergaard Fjeldstad (V), fornøyd med.

– Det er veldig bra at vi har kontroll på luften i byen vår. Det har jo vært et målrettet politisk arbeid over mange år for å få kontroll på luften, forteller hun.

I Bergen har man nemlig slitt med dårlig luftkvalitet i mange år. Byen er omringet av fjell, og på veldig kalde vinterdager fører det til at luften står stille.

Det kan i enkelte tilfeller gi høy og farlig luftkvalitet

– Vi har hatt et veldig høyt fokus på dette. For ikke mange år siden måtte vi holde barna inne på grunn av luften. Det er jo en situasjon vi ikke kan ha.

Luftforureining

På et tidspunkt var luftkvaliteten i Bergen så dårlig at den brøt med EØS-reglene. Nå har det snudd.

Foto: INGFRID BERGE FOSSÅSKARET

Miljøbyråden ramser opp flere grunner til at de nå kan ha klart å knekke koden.

– Et av de viktigste tiltakene er at vi har fått på plass bybanen, slik at flere reiser kollektivt. Men det tiltaket vi tror har virket aller mest, er at vi innførte rushtidsavgift. Dermed har vi fått ned biltrafikken.

Hun nevner også innføring av piggdekkgebyr og bompengeavgift som årsaker.

– Det viser at vi kan få til endring gjennom politikk, og at det er en god måte for å friskmelde luften, i hvert fall akkurat nå. Vi skal følge med videre sånn at luften holder seg frisk.

Ingrid Nergaard Fjeldstad (V), byråd for byutvikling i Bergen

Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) mener at rushtidsavgiften har vært sentral for å redusere svevestøv i Bergen.

Foto: Leif Rune Løland

– Nødt til å gjøre noe med det

Det er hver enkelt kommune som er ansvarlig for å passe på og regulere luftkvaliteten.

Ringsaker kommune er en av de fem kommunene som ikke klarte å overholde grensene.

– Det at vi bryter grensene for svevestøv, er selvfølgelig ikke bra for helsen. Vi er nødt til å gjøre noe med det, sier Ole Roger Strandbakke i Ringsaker kommune.

Han peker hovedsakelig på to forhold: mye biltrafikk og vedfyring fra husstander.

– Her må vi gi folk råd om vedfyring. Det andre er at vi legger forholdene til rette for å gå, sykle og reise kollektiv, og at vi får færre biler i sentrum, fortsetter han.

Eksempler på andre vanlige tiltak er miljøfartsgrense, lavere hastighet, og piggdekkgebyr.

Line Merete Karlsøen, miljødirektoratet

Line Merete Karlsøen i Miljødirektoratet synes ikke det er overraskende at fem kommuner har brudd på grensene.

Foto: Privat

Line Merete Karlsøen i Miljødirektoratet påpeker at bedre luftkvalitet og mindre forurensning kommer til å være et viktig fokus nasjonalt i årene som kommer.

– Det at vi hadde brudd på grenseverdiene i 2022, viser at vi fortsatt må jobbe med å redusere luftforurensingen i Norge, konstaterer hun.

Her kan du sjekke hvordan luften er der du bor.