Her ligger restene av KNM «Helge Ingstad»

I et hemmelig bygg på Haakonsvern har Forsvarsmateriell samlet 2500 komponenter fra KNM «Helge Ingstad». Skroget venter på sitt endelikt på CCB-basen på Ågotnes, i samme fjord som den kolliderte.

Deler fra KNM «Helge Ingstad»

BOKSER: Noen av delene fra KNM «Helge Ingstad» i svarte bokser i et konfidensielt bygg på Haakonsvern. Her sto komponentene, avsaltet og vasket, før de skulle tørkes i en ovn.

Foto: Forsvarsmateriell

Fredag er det ett år siden KNM «Helge Ingstad» og «Sola TS» kolliderte i Hjeltefjorden i Hordaland.

Mens tankskipet kom fra det uten store skader, må fregatten destrueres.

Forsvarsmateriell har jobbet med å ta ut deler fra skipet som kan ha en verdi. Blant annet er en del ammunisjon berget, i tillegg til svært verdifulle kretskort.

– Disse kretskortene kan være verdt flere millioner kroner hver, sier Elisabeth Sandberg, kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsmateriell.

100–400 millioner kroner

Arbeidet startet like etter havariet, da Forsvarsmateriell utformet en liste på 2500 komponenter. Disse ble tatt ut etter tur, i en rekkefølge ut ifra hvor kostbare delene var, om det var mulig å erstatte dem og om det var sannsynlig at delene hadde overlevd etter fire måneder i sjøen.

Deretter ble delene lagt i ferskvann, avsaltet, vasket i forskjellige løsninger og tørket.

Alt ble samlet i et hemmelig bygg på Sjøforsvarets base Haakonsvern.

I tilstandsrapporten som ble framlagt i mai ble komponentene beregnet til en verdi på mellom 100 og 400 millioner kroner.

Noen deler er allerede i bruk på de andre fregattene, mens andre kan brukes som reservedeler. I tillegg må våpentekniske komponenter som har vært vasket og renset gjennom omfattende testing før Forsvarsmateriell vet om de kan brukes igjen.

Med hensyn til rikets sikkerhet vil ikke Forsvarsmateriell gi mer detaljerte beskrivelser av hva som var om bord på skipet.

– Forsvaret vil fortsatt operere de øvrige fregattene av Nansen-klassen, derfor kan ikke detaljert informasjon om fartøyets konstruksjon og utstyr gjøres kjent. Følgelig er det derfor ikke aktuelt å selge fartøyet, sier Elisabeth Sandberg, kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsmateriell.

Komponenter legges i en Salt X-løsning for å fjerne saltet som lå på delene etter fire måneder i vann. Ingstad

På Hanøytangen i januar, allerede før KNM «Helge Ingstad» var hevet, ble komponenter som var montert ut skylt i ferskvann og lagt i en Salt X-løsning for å fjerne saltet. Mange komponenter var saltbelagte etter tiden under vann.

Foto: Forsvarsmateriell
Vasking av Helge Ingstad-utstyr med forskjellige løsninger med og uten såpe. Haakonsvern

På Haakonsvern ble utstyr fra KNM «Helge Ingstad» vasket i forskjellige løsninger med og uten såpe.

Foto: Forsvarsmateriell
Vakuumovn som tørker delene i 24 timer

Til slutt ble komponentene tørket i 24 timer i en vakuumovn.

Foto: Forsvarsmateriell

Skrog på Ågotnes

Selve skroget står på CCB-basen på Ågotnes i Hjeltefjorden, samme fjord som KNM «Helge Ingstad» havarerte i.

Etter den omfattende hevingsaksjonen i vinter ble skroget tettet på Haakonsvern, slik at hun kunne flyte selv. Deretter ble vraket flyttet til oljebasen på Ågotnes på Sotra.

Å ligge her koster 1,3 millioner kroner i måneden, ifølge Sandberg. Det er inkludert vakthold, strøm og leie av kai.

Arbeidet med hvordan skipet skal destrueres pågår fortsatt.

– Det jobbes intensivt i arbeidet med avhending av KNM «Helge Ingstad». Vi må gjøre et stort stykke arbeid før fartøyet kan destrueres, sier Sandberg.

Dette kan gi føringer for hvordan utstyr skal destrueres.

Fredag kommer Havarikommisjonens rapport om hva som gikk galt da fregatten kolliderte med tankskipet «Sola TS», 8. november i fjor.

Helge Ingstad ved Ågotnes, fotografert 21.10.19

TIL KAI: KNM «Helge Ingstad» ligger ved CCB-basen på Ågotnes på Sotra. Basen er brukt til oljerelaterte og maritime virksomheter.

Foto: Alrik Velsvik / Sindre Skrede / NRK
Helge Ingstad ved Ågotnes, fotografert 21.10.19

SVEISET: KNM «Helge Ingstad» har fått sveiset sammen plater for å tette skroget.

Foto: Sindre Skrede / Alrik Velsvik / NRK