Hopp til innhold

Fryktet eksplosjon – KNM «Helge Ingstad» havarerte 200 meter fra gassrørledning

I timene etter kollisjonen mellom KNM «Helge Ingstad» og Sola TS fryktet Gassco at en eksplosjon ved fregatten ville få store konsekvenser for en gassrørledning 200 meter unna ulykkesstedet.

Rørledningen Vestprosess ligger kun 200 meter fra fregatten

EKSPLOSJONSFARE: Rørledningen Vestprosess transporterer flytende naturgass mellom Kollsnes, Stureterminalen og oljeraffineriet på Mongstad. Ledningen går under bakken på land 200 meter fra stedet KNM «Helge Ingstad» havarerte.

Foto: Gassco

Da KNM «Helge Ingstad» kolliderte med oljetankeren i Hjeltefjorden, ble Stureterminalen stengt og evakuert.

Også gassterminalen på Kollsnes og den store gassledningen Vestprosess, som går mellom Kollsnes, Stureterminalen og Mongstad, ble stengt.

Flere viktige olje- og gassfelt i Nordsjøen ble stengt ned. Dette gjaldt oljefeltene Ivar Aasen, Edvard Grieg, Grane og Oseberg, og gassfeltet Troll A.

Årsaken var frykt for eksplosjon. Det kommer frem i varselet som ble sendt til Petroleumstilsynet torsdag 8. november, noen timer etter at KNM «Helge Ingstad» kolliderte.

I en statusoppdatering fra Kystverket klokken 10.30 kommer det frem at «Stureterminal har etter opplysning også stengt ned rørledning som ligger i umiddelbar nærhet til der fregatten er strandsatt».

I et varsel sendt noen timer senere klokken 14.45 blir det påpekt at driften av Vestprosess har vært stengt deler av dagen på grunn av «faren for eksplosjon på fregatten ville skade røret ente[n] direkte eller via Sture».

– Beslutningen var enkel å ta. Vi sender ikke hydrokarboner i retning av det som potensielt kan være en tennkilde, sier Randi Viksund, kommunikasjonsdirektør i Gassco.

Gassco er et statlig selskap som har ansvaret for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel. Selskapet er operatør for rørledningen.

  • Følg bergingsaksjonen direkte:
    NRK sender direkte fra og kontinuerlig fra bergingsaksjonen av KNM «Helge Ingstad».

Designet for å tåle høye trykk

På tidspunktet varselet ble sendt hadde politiet og Forsvaret allerede meldt at farenivået for eksplosjon ved fregatten var lav. Produksjonen ble startet opp igjen.

Etter kollisjonen med tankskipet, ble KNM «Helge Ingstad» dyttet på grunn, for å hindre at fregatten gikk til bunns i fjorden. Beregninger NRK har gjort viser at gassledningen ligger rundt 200 meter fra stedet hvor fregatten ligger i dag.

  • Forsvaret satte fregatten på land – kun 200 meter fra gassrørledning:

Vestprosess-ledningen frakter flytende naturgass mellom Kollsnes, Stureterminalen og oljeraffineriet på Mongstad.

Den 56 kilometer lange rørledningen har vært i drift siden 1999, og ligger godt beskyttet under bakken, ifølge Viksund.

– Røret er designet for å tåle høye trykk. Vi var aldri veldig bekymret, men vi valgte å stenge ned for å sette sikkerheten først, sier Viksund.

– Ikke en reell eksplosjonsfare

– Det var et føre-var-tiltak. Det var en uavklart situasjon. Vår første prioritet er sikkerheten til folk på anlegget og andre folk som befinner seg i området. Derfor besluttet vi å stenge for en periode, sier kommunikasjonsleder Elin Isaksen i Equinor.

Hun understreker at varselet om frykt for eksplosjonsfare ikke ble sendt fordi det nødvendigvis var en reell fare for eksplosjon, men fordi situasjonen var uavklart.

– Vi tenkte det kunne være potensial for det, og da valgte vi å stenge alt. Da vi fikk mer informasjon om situasjonen, valgte vi å starte opp igjen umiddelbart, sier hun.