Foreldre raser mot skolenes gudstjeneste-nei

Foreldrene ble ikke informert før rektorene bestemte at ingen elever på Voss får dra på julegudstjeneste. – Dette kom som en bombe, sier FAU-leder.

Voss kyrkje

SKOLENE GLIMRER MED SITT FRAVÆR: Voss kyrkje på Vossevangen får ikke besøk av skoler til julegudstjenestene i år.

Foto: Christian Lura / NRK

– Elever her har alltid deltatt på julegudstjenesten. I fjor måtte de svare ja eller nei på om de ville være med. Jeg trodde det skulle bli slik i år også, så dette kom som en bombe, rett og slett, forteller Ann Kristin Mæland Vedå, FAU-leder ved Vangen skule.

Et FAU-medlem ved en annen skole omtaler saken som «absurd». Tirsdag fortalte NRK at rektorer ved samtlige skoler på Voss har bestemt seg for at ingen elever skal sendes på julegudstjenester med skolen i år. Det har skapt sterke reaksjoner:

I brevet til kirken skriver rektorgruppen i Vossaskulane at mange skoler ikke har hatt tradisjon for julegudstjeneste, og at de ønsker felles praksis i bruk av økonomiske midler og pedagogiske prioriteringer.

Rektorane ynskjer ikkje at spørsmålet om julegudsteneste skal splitte skular, elevar og foreldre og har difor vald å ta eitt felles standpunkt for å få lik praksis. Rektorane på alle skulene i Voss kommune har difor samrøystes kome fram til at vi ikkje ynskjer å stille til julegudsteneste frå og med skuleåret 2016/17.

Fra brevet til kirken fra rektorene

– Burde vært tatt opp

Skulestad skule sa i fjor nei til gudstjeneste grunnet skyssutgifter. FAU-leder Vedå ved Vangen skule, kaller skyss- og økonomi-argumentet merkelig når flere skoler, inkludert hennes egen, har gangavstand til Voss kyrkje.

I et informasjonsskriv på Voss kommunes nettsider opplyses foreldre om at de må søke permisjon og selv sørge for skyss dersom barna skal på gudstjeneste i skoletiden. Dette mener Vedå er en ekstra grunn til at foreldrene burde vært involvert.

– Jeg visste ingenting om dette før jeg leste om det i media, og synes det burde vært tatt opp med foreldre og elever først, sier Vedå.

To møter i dag

Rektorgruppen sier de ønsket å møte kirken før de informerte foreldre, elever og personell, selv om de allerede i brevet, datert 21. oktober, slår fast at det ikke blir julegudstjenester.

Etter at NRK fortalte om saken, har personalet blitt informert og Voss kommune gått ut med informasjon til foreldre.

Rektorgruppen og kirken møttes onsdag formiddag, og møtes igjen onsdag kveld. FAU-leder Vedå håper rektorene snur og tillater gudstjenester.

– Jeg har en datter som går på ungdomsskolen også, og hun synes dette er veldig dumt. Jeg håper de tar til fornuft, sier Vedå.

Ann Kristin Mæland Vedå

– MERKELIG: – Det var én skole det var litt «baluba» på i fjor, og der mener jeg å huske det løste seg, ved at foreldrene ordnet transport selv. Julegudstjenesten er en viktig tradisjon, og jeg synes argumentet om økonomien er merkelig, sier Ann Kristin Mæland Vedå, FAU-leder ved Vangen skule i Voss sentrum.

Foto: Privat

– Foreldrene burde helt klart blitt involvert

Ved Gullfjordungen skule har elevene også tradisjon for å dra på julegudstjenester, forteller Morten Andersen, leder både i FAU og samarbeidsutvalget (SU).

– Verken FAU eller SU er meldt noe som helst. Jeg har ikke så veldig sans for det. Skolen har hatt julegudstjenester som tradisjon i så mange år, at en slik endring helt klart er noe foreldrene burde blitt involvert i, mener Andersen.

Gullfjordungen skule ligger 2,5 kilometer utenfor Voss sentrum, og er blant dem der det tidligere har vært diskutert om det skal brukes penger på å sende elevene på gudstjeneste.

– Det har vært litt diskusjoner om transporten tidligere, men uansett er det fullt mulig å gå fra skolen til kirken, mener Andersen.