Hopp til innhold

Skolene på Voss dropper julegudstjenesten

Rektorene ved alle skolene på Voss sier i år nei til julegudstjeneste i kirken. – Jeg har aldri hørt at dette har skjedd i noen norske kommuner før, sier en overrasket prest.

Voss kyrkje

DELTAR IKKE: Alle skolene på Voss har gitt beskjed om at de ikke kommer til å sende elevene til julegudstjenestene. Her er Voss kirke på Vossevangen.

Foto: Christian Lura / NRK

At alle skolene på Voss dropper julegudstjenesten i år kommer frem i et brev til kirken.

Her skriver rektorene at de samlet har kommet fram til at de ikke ønsker å stille til skolegudstjeneste før jul fra og med skoleåret 2016/17.

– Dette er en veldig spesiell sak, sier en overrasket og skuffet prest på Voss, Kjersti Brakestad Boge.

Hun har aldri før hørt at alle skolene i en kommune velger å droppe skolegudstjenesten før jul.

Kjersti Brakestad Boge

SKUFFET: Prest på Voss, Kjersti Brakestad Boge, er både skuffet og overrasket over brevet hun har fått av rektorene fra alle skolene i kommunen.

Foto: Liv Berit Helland Gilberg / NRK

Presten reagerer

Skolene har ifølge opplæringsloven anledning til å gjennomføre gudstjenester som en del av kultur- og tradisjonsformidling.

– Jeg reagerer på at de helt uten videre fjerner det som har kristen og humanistisk kulturarv, og opplevelse av jul i kirken, sier presten.

Det skal ha oppstått en konflikt etter at Skulestad skule ikke deltok i fjor. Derfor ønsker alle rektorene å ha et felles standpunkt i år, for å få lik praksis.

Vil ikke kommentere

Skolene på Voss ønsker heller å komme til kirkene spredd utover året, og ikke som en avslutning før jul.

Utgifter til transport til kirken er også et argument, heter det i brevet.

– Det brevet er skrevet både som et brev og som en invitasjon til et møte med kirken, sier rektor ved Voss ungdomsskole, Camilla Fines Aronsen.

Rektoren sitter i arbeidsutvalget til skolelederne og sier til NRK at hun ikke ønsker å kommentere innholdet i brevet før etter at de har hatt møtet med kirken.

– Trist

Det er rektor som har ansvaret for innholdet i den obligatoriske skoletiden til elevene, og ansvarlig for at det er i samsvar med de gjeldende lovkrav og læreplaner.

– Jeg syns det er veldig trist at de ikke vil arrangere skolegudstjenester, når 90 prosent av elevene er medlem av statskirken. På Voss er julegudstjenesten en tradisjon, sier prest Kjersti Brakestad Boge

Rektorene skriver i brevet at de ikke ønsker at spørsmålet om julegudstjeneste skal splitte skoler, elever og foreldre. Presten har selv barn i skolealder og mener foreldrene må bli hørt.

– Jeg tror foreldrene må vise hva de ønsker og skolen har en plikt til å lytte til hva de ønsker, avslutter Boge.