Hopp til innhold

Fana gymnas legges ned

BERGEN SENTRUM (NRK): Elevenes siste desperate forsøk på å påvirke politikerne var nytteløst: Til sommeren er Fana gymnas historie.

Fana gymnas fylkestinget

LEGGES NED: Fana gymnas legges ned, til tross for store protester etter at forslaget ble lagt frem. I fylkestingsmøtet i dag siterte fylkesrådmann Rune Haugsdal en e-post han underveis har fått fra Fana gymnas-forkjempere. – Meldingen var like tydelig som den var kort: «Du er f**n ikke god», sa Haugsdal.

Foto: NRK

Tidlig i november kom fylkesrådmann Rune Haugsdal med forslaget om å legge ned Fana gymnas, Garnes vgs. i Arna og studiespesialiserende på Laksevåg vgs.

Siden har elever, lærere, rektorer og andre lokale krefter i de tre bergensbydelene protestert heftig:

Noen vant frem, andre måtte gi tapt. Med flertall i fylkesutvalget vedtok Ap, KrF, Sp og SV i forrige uke at Garnes og Laksevåg bevares, og Fana gymnas legges ned.

Og i dag fattet de fire partiene det endelige vedtaket i fylkestingsmøtet: 2015/16 blir Fana gymnas' siste skoleår.

– Elevene må finne seg i å reise noen bybanestopp til skolen når elever i distriktene reiser over lange avstander til sine skoler, sa fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) i sin tale til fylkestinget og det tallrike publikummet på Grand Hotel Terminus.

Slik ble stemmetallet

Ap + KrF + SP + SV: For nedlegging.

R + H + V + MDG + Raudt mot nedlegging.

Anne Gine Hestetun

MÅTTE ROE TILHØRERNE: Rødts Terje Kollbotn høstet stor applaus fra Fana gymnas-elevene for sitt innlegg. Fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) måtte be tilhørerne roe seg ned.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Utrolig trist

Fra høsten 2016 vil Fana-elevene få tilbud om å gå på Nordahl Grieg vgs. på Nordås. Mange har imidlertid varslet at de vil velge privatskoler i stedet.

Årsaken til fylkesrådmannens kuttforslag, som ville innebære en innsparing på 16,5 millioner kroner, er en overkapasitet på rundt 1000 studiespesialiserende-plasser i Bergen.

Mens fylkets opplæringsdirektør har argumentert mot nedlegging på Laksevåg, og det er mindre å spare på nedlegging i Arna, har fylkesrådmannen argumentert for Fana-nedleggingen med at skolen er i så dårlig stand at den burde rives.

Med dagens vedtak i fylkestinget mener flertallspartiene Ap, KrF, Sp og SV å kunne spare vel 7 millioner kroner.

Elevrådsrepresentant Katarina Helsengreen ved Fana gymnas, som også i dag var blant de mange som hadde møtt opp i et siste desperat forsøk på å prøve å påvirke politikerne, stiller spørsmål både ved det tallet og fylkesrådmannens stipulerte oppussingskostnader.

– Det er utrolig trist at skolen legges ned, og det er også utrolig trist at politikerne gjør det på feil tallgrunnlag. Erfaringer fra andre skoler viser at oppussing ville vært billigere enn det fylkesrådmannen sier, og med nedleggingen vil fylkeskommunen også tape penger på at mange velger privatskoler, sier Helsengreen.

Elever og lærere under fylkestingsmøtet

FULL SAL: Elever og lærere hadde møtt opp i hopetall under fylkestingsmøtet.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Ville bevare alle tre

Høyre, Frp, Venstre og Miljøpartiet De Grønne ønsket i sitt felles alternative forslag å bevare alle de tre nedleggingstruede skolene, og i stedet kutte ved fire andre skoler.

– At en ønsker å legge ned en så god skole i en sterkt voksende bydel, er for meg helt uforståelig. Vi stiller også spørsmål ved om ved om det i det hele tatt vil være noen innsparing ved å legge ned Fana gymnas, sa Dan Femoen (H) under dagens møte, der Høyre fremmet forslag om lovlighetskontroll og utsettelse av saken.

Rødts skepsis til kommersielle privatskoler og forventninger til økt folketall i Arna og Fana, gjorde at også de leverte et forslag om å opprettholde alle de tre skolene.

Flertallet Ap, KrF, Sp og SV opprettholder altså Garnes og studiespesialiserende på Laksevåg, mens Fana gymnas legges ned grunnet høye oppussingskostnader, kort reisevei til andre skoler og en generell overkapasitet på studiespesialiserende i Bergen.

– Fana gymnas representerer et tilbud som vi i dag har for mye av. Det er problematisk at høyresiden på den ene siden åpner for privatskoler, men ikke er med når vi i dag må rydde opp, sa Emil Gadolin (Ap) under møtet.

Fana-folk på fylkestinget

OPPGITTE: Fana-elever og -sympatisører under fylkestingsmøtet.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Dagens og fremtidens elevtall for studiespesialiserende i Bergen

Tidl. vedt. kap.

Dagens elevtall

Fylkesråd-mannens forslag

Vedtatt forslag fra Ap, Sp, KrF og SV

Forslag fra H, Frp, V og MDG

Forslag fra Rødt

Amalie skram

810

825

630

720

630

640

Bergen katedralskole

648

402

648

648

548

548

Fana gymnas

400

365

0

0

270

270

Fyllingsdalen

270

198

360

270

270

360

Garnes

180

112

0

90

150

180

Laksevåg

270

237

0

270

180

180

Langhaugen

595

433

450

450

450

450

Nordahl Grieg

595

535

545

545

545

545

Olsvikåsen

270

271

360

270

260

270

Sandsli

430

440

450

450

450

450

Årstad

0

0

180

180

0

0

Tertnes

735

298

735

735

600

635

U. Pihl

0

213

0

0

0

0

Totalt

5203

4329

4358

4628

4353

4528

Reduksjon

845

575

850

675