Bergen tingrett stanser fiskeriministeren i «Norwegian Gannet»-saken

Bergen tingrett sier «Norwegian Gannet» kan frakte usortert fisk til Danmark. Nærings- og fiskeridepartementet må betale 90.000 kroner til Hav Line AS og dekke saksomkostningene.

Norwegian Gannet

KAN SETTES I DRIFT: «Norwegian Gannet» ved kai.

Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Bergen tingrett slår fast at Nærings- og fiskeridepartementet har tolket matloven og kvalitetsforskriften feil. Retten har derfor besluttet en midlertidig forføyning som tilsidesetter departementets vedtak om å stanse Hav Lines nye skip, «Norwegian Gannet».

– Dette er utrolig gode nyheter for oss. Dette gir nytt håp for den største klimainnovasjonen i norsk oppdrettsnæring og stanser raseringen av hundre norske arbeidsplasser og en milliardinvestering i Bergen, sier administrerende direktør i Hav Line Carl-Erik Arnesen.

Carl-Erik Arnesen i Hav Line Gruppen

FORNØYD: Carl-Erik Arnesen er administrerende direktør i Hav Line.

Foto: Eivind Fondenes / NRK

Uenighet om skadet fisk

Skipet «Norwegian Gannet» er konstruert for å hente fisk direkte fra merdene, slakte fisken om bord og frakte den direkte til verdensmarkedet via en mottakssentral i Hirtshals.

Da båten var ferdig bygget avslo imidlertid myndighetene søknaden om å sette den i drift. Nærings- og fiskeridepartementet slo fast at driften ikke oppfyller kravene til sortering av såkalt produksjonsfisk. Fiske med ytre sår eller misdannelser kan nemlig ifølge loven ikke eksporteres til utlandet. Omdømmet til norsk fisk kan bli skadet.

Hav Line har på sin side påpekt at dette ikke er noe problem. Den skadde fisken vil bli sortert vekk ved terminalen i Danmark. Også Mattilsynet ga grønt lys for driften før departementets avgjørelse.

Norwegian Gannet

«NORWEGIAN GANNET»: Skipet har kostet 800 millioner kroner.

Foto: Eivind Fondenes / NRK

– Feil tolkning av loven

Bergen tingrett slår fast at Nærings- og fiskeridepartementet har tolket kvalitetsforskriften i strid med matloven. For rederiet Hav Line er dette en stor seier. Akkurat nå er «Norwegian Gannet» i dokk for reparasjon. Når den er ferdig vil det nye skipet til 800 millioner kroner bli satt i drift.

– Nå håper vi politikerne følger opp, tar ansvar og sikrer at prosjektet får utvikle seg videre, sier administrerende direktør Carl Erik Arnesen i Hav Line.

Tror du departementet kommer til å anke denne avgjørelsen?

– Det må de nesten svare på selv. Jeg håper imidlertid de tar til fornuft.

Nærings- og fiskeridepartementet har så langt ikke ønsket å kommentere saken, men tar dommen til etterretning.