Hopp til innhold

Bergen ny versting på mobbing i skolen:– Det hjelper ikke å si «stopp med det»

Skolebyråden i Bergen fortviler over høye mobbetall. Men på Åstveit ungdomsskole har iherdig jobbing mot mobbing gitt resultater.

Erik Grønner på kontoret

MÅL: Åstveit skole har et mål om at alle elevene skal bli inkludert og sett.

Foto: Hedda Westby / NRK

– Vi må gi elevene en verktøykasse. Det hjelper ikke å si «stopp med det», men vi må sørge for å skape endringen: «Hva skal vi gjøre når du blir sint?».

Det sier vernepleier på Åstveit skole, Erik Grønner. Skolen i Åsane bydel i Bergen er en av mange som har slitt med mobbing. Men skolen har lyktes i å snu trenden.

Det trengs, for mobbeproblemet i den norske skolen er større enn på lenge.

Erik Grønner, vernepleier på Åstveit skole, på kontoret.

BEVISSTGJØRING: Vernepleier Erik Grønner tror elevene må bli bevisste på hvilken rolle de har på skolen.

Foto: Hedda Westby / NRK

Enorm stigning i mobbetall

Utdanningsdirektoratets egen nasjonale elevundersøkelse viser markant økning i antall elever som opplever mobbing.

I en klasse på 28 elever er det i gjennomsnitt tre ungdomsskoleelever som opplever mobbing, viser tall fra den nasjonale elevundersøkelsen.

I 2021 var det kun én per klasse.

Blant storbyene er situasjonen klart verst i Bergen.

Der melder nå hele 13,5 prosent av elevene i ungdomsskolen at de blir mobbet, som er en kraftig oppgang fra forrige skoleår. Men også flere andre byer opplever en stor økning.

Elever som blir mobbet i ungdomsskolen

BY

2023/2024

2022/2023

SNITT HELE LANDET

11,5

7,7

OSLO

12,2

7,8

BERGEN

13,5

7,5

TRONDHEIM

12,0

7,7

STAVANGER

12,1

7,0

TROMSØ

12,6

Ikke tilgjengelig

Les også Mer uro og grov ungdomsvold på VG1 – elever sliter etter korona

Elever ved Sola videregående skole, Vg3, idrettsklassen, januar 2024. Fra venstre: Markus Massen, Mathia Trudu, August Knutsen og Mathias Jensen.

– Må gå dypere inn i det

Tallet innebærer at hver sjuende ungdomsskoleelev i Bergen blir mobbet, mot hver femtende året før.

Det er tydelige signal, sier skolebyråd i Bergen, sier skolebyråd i Bergen, Daniel Hägglund (Frp).

Han sier at det svært høye tallet bekymrer.

– Vi ser at veldig mange barn i bergensskolen opplever mobbing, sier byråd for skole og barnehage i Bergen Daniel Hägglund.

Byråden for skole og barnehage i Bergen

HØYE TALL: I snitt blir fire elever i hver klasse mobbet.

Foto: ANDREW M.S BULLER

– Hva er det som er årsaken til økningen?

Foreløpig er det ingen som vet hvorfor det har hatt et så stort hopp. Dette er noe som vi er nødt til å gå dypere inn i, sier Hägglund.

Skoleetaten er i gang med en prosess for å se på tallene, hvor man er i dialog med rektorer, elever og fagmiljøet, for å se hva som ligger bak disse tallene.

Les også Syk av skolen

Mor og sønn

Tror nullvisjon er urealistisk

Men noen skoler har resultater som viser at det nytter å ta opp kampen.

– Heeei Erik, roper tenåringsjentene.

Erik Grønner blir møtt med smil og lattermild stemning når han vandrer i skolekorridorene. Vernepleieren ler og hilser tilbake. Hans viktigste arbeidsoppgave på skolen er miljøterapi ved å skape trivsel, vise omsorg og legge til rette for en aktiv og sosial hverdag.

– Vi har et ansvar for at alle har det trygt og godt her, sier han.

Åstveit skole i Åsane bydel, nord i Bergen, slet lenge med høye mobbetall. Gjennom målrettet innsats over flere år har skolen klart å bremse mobbetrenden.

Skolen ligger nå langt under landssnittet og på ca. halvparten av tallet for hele Bergen.

Likevel er rektor ikke fornøyd.

– Vi synes at tallet vi har er for høyt. Visjonen er jo null mobbing, men jeg tror det er vanskelig å oppnå tallet null. En visjon betyr at vi skal ha noe å jobbe mot, sier rektor Morten Schulstad.

Et hjerte med skriften "Du er en god venn" henger i gangen på Åstveit ungdomsskole.

INVOLVERT: Korridoren er fylt med plakater og kunst ungdomsskoleelevene har laget.

Foto: Hedda Westby / NRK

– Sirkel av miljøtiltak

Skolen deltar i en rekke anti-mobbing-programmer, blant andre MOT. Alle elevene på skolen har tolv MOT-økter i løpet av ungdomsskolen, som inkluderer elementer som lagarbeid og refleksjon rundt mobbing.

Vi prøver å lage en sirkel av miljøtiltak som rommer alt fra skolen til eleven, sier vernepleier Grønner.

På Åstveit skole bakes disse elementene inn i elevens hverdag:

  • Emosjonsregulering
  • Sosial kompetanse
  • Moralsk resonnering

Grønner tror disse elementene er med på å trykke på mobbe-bremsen.

Korridoren til ungdomsskoleelevene er fylt med malerier og plakater som elevene selv har laget i MOT-timene.

– Denne er fin, sier Grønner og peker på et hjerte som henger i gangen.

Rektor på Åstveit skole, Morten Schulstad.

IKKE MAGI: Rektor Morten Schulstad mener at mobbeproblematikken ikke løses med en «quick fix». ​​​​​​​

Foto: Hedda Westby / NRK

Advarer mot quick fix

Rektor peker på at de jobber proaktivt for å skape god trivsel blant elevene.

– Et tips til byråden i Bergen?

– Det er ingen «quick fix». Det er ingen tiltak som man kan sette inn og at det funker fra dag én. Det er mange forskjellige tiltak og tilnærminger som må jobbe sammen for at man skal få et trygt skolemiljø, sier rektor Schulstad.

Les også Professor: – Det står veldig dårlig til

Forskjellige plastleker i ulike farger ligger i en sandkasse ved Munkvoll barnehage i Trondheim. Noen av lekene ligger rett på sanden, mens andre ligger på toppen av noen hvite kasser fulle med sand. Det er ingen barn som leker i sandkassen eller med lekene.