Hopp til innhold

Barnehageansatte og foreldre fortviler over nytt lovforslag

BERGEN (NRK): Ansatte i barnehagen mener regjeringens forslag til ny bemanningsnorm er for dårlig. – Vårt stress påvirker barna og det ønsker vi ikke.

Ny bemanningsnorm i barnehager skaper frustrasjon blant ansatte

DAMSGÅRD BARNEHAGE: Styrer Sabine Scheidt og pedagogisk leder Elisabeth Gaupås hjelper Ulrik Harald, Gjendine, Agnes Olava, Sander, Martine. Emilie Tømmerås Bentzon følger også med.

Foto: Mats Arnesen / NRK

Høyt stressnivå og utbrenthet preger barnehagelæreryrket.

Det er også en del av bakgrunnen for at regjeringen forrige fredag la frem et lovforslag til en ny bemanningsnorm.

Et av kravene er at det minimum skal være én ansatt per tredje barn under tre år og én ansatt per sjette barn over tre år.

Men barnehageansatte og foreldre landet over mener imidlertid lovforslaget er klart mangelfullt.

– Den største utfordringen er at normen ikke gjelder hele åpningstiden, men også at det ikke er satt inn midler. Vi har ingen forutsetning for å klare oss uten økte midler, sier styrer Sabine Scheidt i Damsgård barnehage i Bergen.

På en avdeling med 18 barn på tre og fire år, har barnehagen nok bemanning kun to av ti timer.

Syv av ti følger allerede forslaget

Statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at over syv av ti kommuner allerede følger det nye lovforslaget. Likevel mener de ansatte presset er for stort.

I år har det derfor blitt opprettet flere Facebook-grupper for foreldre og barnehageansatte som ønsker å skjerpe kravene i den nye normen. Facebookgruppen «Foreldreopprøret 2018» har 14.000 medlemmer. Gruppen «Barnehageopprør 2018» har i skrivende stund over 21.000 engasjerte.

Nina Lid Måge har barn i Damsgård barnehage og er en av dem som engasjerer seg.

– Vi er avhengig av at alt fungerer som smurt i barnehagene. Hvis ikke de ansatte føler at de strekker til, går det ut over barna. Det er det utrolig kjipt å følge med på.

Ny bemanningsnorm i barnehager skaper frustrasjon blant ansatte.

ENGASJERT: Engasjert forelder ved Damsgård barnehage, Nina Lid Måge.

Foto: Mats Arnesen / NRK

Nyansert bilde

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) i Kunnskapsdepartementet mener forslaget gir et løft både for barn og ansatte i barnehagene. Hun sier grunnen til at forslaget ikke gjelder for hele åpningstiden er at de ikke ønsker å detaljstyre.

– Hvis vi går for langt i å detaljregulere hvordan barnehagene planlegger og organiserer driften sin, risikerer vi et dårligere tilbud, skriver hun i en e-post til NRK.

Sjøberg forstår foreldrene og de ansattes frustrasjon, men mener bildet må nyanseres.

– Både som mor til barnehagebarn og som politiker blir jeg berørt av historiene. Samtidig viser foreldreundersøkelsene at mange er veldig godt fornøyde med barnehagene.

Beskjeden fra Sabine Scheidt til Stortinget er imidlertid klar:

– Vi ser for oss den foreslåtte bemanningsnormen som et utgangspunkt, men at den må gjelde hele åpningstiden og den må finansieres. Det er et absolutt minimum, sier styreren i Damsgård barnehage.