Hopp til innhold

Monica Mæland setter inn megler i forhandlingene mellom Troms og Finnmark

Statsråden ønsker ikke å ta avgjørelser i Oslo. Nå håper hun meglingen vil hjelpe fylkene videre etter flere brudd mellom partene.

Nobels fredspris 2017 til ICAN.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møtte i dag fylkesordfører Ragnhild Vassvik fra Finnmark og fylkesrådsleder Willy Ørnebakk fra Troms i Oslo.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Nå er man ved et punkt hvor man ikke kommer videre. Vi er enige om å bistå fra departementets side i form av en meglingsperson som kan forsøke å hjelpe partene videre.

Det sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til NRK.

Torsdag møtte hun representanter fra både Troms og Finnmark fylke i Oslo, hvor begge sidene fikk forklare sin sak og deres argumenter.

– Vi har hatt et godt møte i en god tone, og jeg opplever at begge parter har lagt ned mye arbeid for å få noe til, sier Mæland.

Les også: Troms og Finnmark kan slå seg sammen uten enighet om hovedsete

Brudd flere ganger

Det var i fjor Stortinget bestemte at Troms og Finnmark skulle slå seg sammen til én region. Siden i høst har representanter fra begge fylker forsøkt å forhandle seg frem til en sammenslåing, uten å lykkes.

To ganger har partene brutt forhandlingene i frustrasjon over den andre parten.

Ingen vil nemlig gi fra seg toppsjefen i fylket.

Nå håper statsråd Monica Mæland at en megler vil løse konflikten mellom fylkene. Den første oppgaven i meglingene vil være å sette ned en fellesnemnd, ifølge statsråden. Fellesnemnda er organet som skal gjennomføre og fullføre sammenslåingen av fylkene.

– Det er avgjørende for å få arbeidet videre.

Sammenslåing av Finnmark og Troms

Hva vet vi om det nye fylket?

– Ønsker ikke sammenslåing

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i Troms er svært fornøyd med møtet i Oslo torsdag.

– Vi har brukt god tid på å presentere vår oppfatning av situasjonen, hvor vi står og hva som er utfordringen. Statsråden var veldig tydelig på at hvis hun må gjøre beslutninger, så gjør hun det. Men hun utfordret oss til å ta en til runde med en megler, sier han om møtet.

Han håper å få i gang fellesnemnda snarest mulig, fordi han mener nemnda kan løse de fleste oppgavene.

– Det er forløperen til fylkestinget i 2020, sier han.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark følte statsråd Monica Mæland forsto begge parter. Vassvik er enig om at det er viktig med en fellesnemnd, men ønsker fortsatt å forhandle om flere ting før nemnda settes ned.

– Jeg ser på megleren som det første skrittet på veien, sier hun, og tar opp igjen standpunktet om at Finnmark aldri har vært interessert i en sammenslåing.

– Finnmark har gått inn i dette med helt andre premisser enn Troms. Vi har vært veldig tydelig på at vi ikke ønsker en sammenslåing i det hele tatt.

Vil ikke ta beslutninger fra Oslo

Monica Mæland har myndighet til å ta grep i forhandlingene mellom fylkene, men hun ønsker ikke at avgjørelsene skal bli tatt i Oslo.

– Jeg ønsker først og fremst at Troms og Finnmark selv skal fatte beslutninger om fellesnemnd, mandat og navn på det nye fylket. Jeg har ikke ønske om at de beslutninger skal treffes i Oslo, sier hun.

Hvilken person som skal inn som megler i forhandlingene videre, skal skje i samråd med statsråden og fylkene.